Hírek

Pályázati hírek - 2019. június 20, csütörtök

Jelentkezési felhívás a PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégiumába a 2019/2020-as tanévre

PÁLYÁZAT

A PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Tanácsa tagfelvételt hirdet a PTE ÁOK általános orvos, fogorvos szakos és PhD hallgatói számára.

Jelentkezési felhívás a PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégiumába a 2019/2020-as tanévre. Pályázhat minden a PTE ÁOK-on aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező általános orvos, és fogorvos szakos hallgató, ill. a PTE ÁOK Doktori Iskoláiban tanuló nappali tagozatos PhD hallgató.

Felvételi szabályzat

A pályázat célja:

  • tagja lehetsz legjobban teljesítő hallgatók közösségének
  • egyénre szabott készségfejlesztésben részesülhetsz
  • támogatunk a tudományos munkában
  • ingyenes kollégiumi lakhatást, kiegészített tanulmányi ösztöndíjat biztosítunk

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Elsőéves hallgatóknak:

Másod-, harmad-, negyed-, ötöd- és hatodéves, ill. PhD hallgatóknak:

 

Az aláírt, dátumozott jelentkezési lapot, a pályázati űrlapot és a mellékleteket papír alapon a PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet titkárságára kell benyújtani (7624 Pécs, Szigeti út 12.), melynek határideje: 2019.  szeptember 13. 12:00. A jelentkezési lap csak az egyidejűleg benyújtott pályázati űrlappal együtt érvényes. Az aláírt, dátumozott jelentkezési lap és  pályázati űrlap szkennelt változatát elektronikusan is be kell nyújtani, az alábbi e-mail címre: romhanyi@aok.pte.hu

A pályázatról a szakkollégiumi tanács tagjaiból álló pályázati bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk.

 

Kelt: Pécs, 2019. 06. 14.

                   Dr. Horváth-Sarródi Andrea

                                     elnök

Hírarchívum