Hírek

Egyéb hírek - 2019. szeptember 10, kedd

GCP-tanfolyam - október 11-12.

A PTE ÁOK Alapellátási Intézet, valamint az Agnusmed Kft. 2019. október 11-12-án GCP tanfolyamot szervez a gyógyszerforgalmazó cégek orvosi osztályain dolgozó monitor munkatársak, valamint a gyógyszervizsgálatokban résztvevő orvoskollégák számára.

A tanfolyam a GCP témával kapcsolatos naprakész ismereteket kínál a hallgatóknak, és a résztvevők számára részvételi bizonyítványt állít ki. Törekvésünk az, hogy a résztvevő kollégáknak átadott ismeretekkel folyamatosan biztosítsuk azt, hogy az egyre szigorodó vizsgálati követelményeknek, valamint továbbképzési kötelezettségünknek mindenkor eleget tehessenek.

A magas szinten megfelelés kényszere szorító a megbízó és a vizsgálatokban résztvevő orvosok számára egyaránt.

Az emberen végzett klinikai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének, dokumentációjának és jelentésének meg kell felelnie az aktuális nemzetközi etikai és tudományos elvárásoknak, minőségi követelményeknek.

A fentiekkel kapcsolatos irányelvek az EU, Japán, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, a Skandináv országok valamint a WHO hatályos szabályozása alapján születtek.

Az emberen alkalmazott gyógyszerek bevezetéséhez szükséges összehangolt követelményrendszerrel kapcsolatos ismereteket igyekszik átadni a most meghirdetett GCP tanfolyam, különös hangsúlyt fektetve  a 2009. októberben megjelent 235/2009 Kormány rendeletben  megfogalmazott klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos hazai szabályozás illetve követelményrendszer naprakész  ismertetésére és az azóta bekövetkezett jogszabályi változások.

A tavalyi nagy érdeklődés és a nagy létszámú hallgatóság számára megrendezett tanfolyam nyomán idén is sok résztvevőre számítunk.

A tanfolyamot a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ akkreditálta, kreditpontértéke: 22

A tanfolyam helyszíne:

PTE ÁOK Alapellátási Intézet Tanterme (7623 Pécs, Rákóczi út 2.)

A tanfolyam időpontja:

2019. október 11-12.

További információk:

dr. Udvarhelyi Ágnes

Agnus-med Kft.

1119 Budapest, Bornemissza u. 10. fszt. 3.

Tel: 06 30 399 8011

udvarhelyi.agnes@agnusmed.hu

www.agnusmed.hu

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum