Hírek

Egyéb hírek - 2019. november 25, hétfő

Fókuszban a vezetők – vezetői képzés

„A vezetés az, amikor valakinek olyan tisztán visszatükrözik a benne rejlő értékeket és lehetőségeket, hogy maga is felismeri ezt magában” – így határozta meg a vezetés lényegét Stephen R. Covey.

Dr. Nyitrai Miklós dékán meghívására karunk elméleti intézeteinek és klinikáinak vezetői november 21-22-én részt vettek FranklinCovey magyarországi vállalatának a képzésén, ami „A vezető 4 kulcsszerepe” címet viselte. Ennek során olyan keretrendszert mutattak be, amely megalapozza az átfogó vezetői eredményességet az adott szervezeti egység élén, segíti a kari értékek közvetítését és a kari stratégia megvalósítását. A közvetített ismeretek, a közösen eltöltött idő, az együtt gondolkodás célja az volt, hogy segítsen intézeteinkben és a karon bizalomteljes szervezeti kultúrát létrehozni, nagy képben gondolkozni a jövőről, azt adaptálni is, az intézeti stratégiai célokat feladatokra bontani, valamint a munkatársakat támogatni a jobb, eredményesebb teljesítmény elérésében. Annak érdekében, hogy hosszú távon is tartósak legyenek a megszerzett ismeretek és ezek átültethetőek legyenek a gyakorlatba, a program a vezetőket jellem- és készségfejlesztéssel is segítette.

Az együtt töltött két nap során megteremtődött a lehetősége annak, hogy azok a vezetők, akik önkéntesen vettek részt a képzésen, az önreflexió mellett visszajelzést kapjanak a működésükről, megismerjék egymás elképzeléseit, és átadják egymásnak jó gyakorlataikat. Ennek eredménye, hogy tudatosították saját vezetői felelősségüket. A résztvevők korábban valamennyien elvégezték a „Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása” képzést, így a közös nyelv és gondolkodás adott volt ahhoz, hogy jobban megértsék egymást és vezetői feladataikat.

Az ÁOK dékáni vezetése elkötelezett a vezetők képzése, fejlesztése, segítése iránt, hogy  szakmai kiválóságuk mellett vezetői képességeik is fejlődhessenek. Ezeknek a kvalitásoknak a kiteljesedése az eredményes és elégedett életpályákban mérhető – legyen szó a vezetőkről, vagy a munkatársaikról.

Hírarchívum