Hírek

Pályázati hírek - 2020. február 24, hétfő

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2020 - Pályázat fiatal kutatóknak

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére az MTA elnöke által felkért és az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak.

Pályázat benyújtása:

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer használatával lehet, amely 2020. február 5-től az alábbi internetes helyen érhető el:

http://bolyai.mta.hu

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírtan, egy példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

MTA Titkárság, Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.

A borítékon szíveskedjék feltüntetni: „Bolyai pályázat”.

Határidők:

Rögzítési határidő:

2020. március 6. déli 12 óra (közép-európai idő szerint) 

Ezt követően a pályázati anyagok nyomtatására még van lehetőség.

Benyújtási határidő:

személyes beadás, illetve postai küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2020. március 11.

További részletek:

https://mta.hu/bolyai-osztondij/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2020-ban-110318

Hírarchívum