Hírek

Távoktatás - 2020. április 28, kedd

A PotePedia alkalmazása tantárgyfelelősöknek

Karunk az idei tavasztól rendelkezik egy modern, komplex és rugalmas rendszerű online tudásbázis keretrendszerével. Ez a PotePedia, ami egy hazánkban egyedülálló, digitális projekt. A digitális oktatásra való átállás rengeteg új digitális tananyagot eredményezett. Az elsődleges cél ezek biztonságos és rendezett tárolása, és elérhetővé tétele a hallgatók számára, illetve a keletkezett tananyagok beépítése egy egységes digitális platformba.

Ezzel kapcsolatos dr. Nyitrai Miklós dékán levele, és a hozzá kapcsolódó csatolmány.

Tisztelt Tantárgyfelelős!

Karunk ezen év tavaszától rendelkezik egy modern, komplex és rugalmas rendszerű online tudásbázis keretrendszerével. Ez a PotePedia (néhány részlet itt olvasható most róla). A PotePedia egy hazánkban egyedülálló digitális projekt, amelyben magas szintű szakmai irányítás és támogatás mellett a hallgatók aktív közreműködésével valósul meg a naprakész, a medikus képzést támogató tananyag tartalom és információs háló.

A digitális oktatásra való átállás miatt rengeteg új digitális tananyag keletkezett. Elsődleges célunk ezek biztonságos és rendezett tárolása, és elérhetővé tétele a hallgatók számára. Másfelől, a keletkezett tananyagokat beépítjük a PotePedia rendszere és hálózata szerint egy egységes digitális platformba.

A PotePedia részletes leírása és a vonatkozó hírek és ismeretek egy külön al-honlapon („microsite”) a potepedia.aok.pte.hu cím alatt lesznek elérhetőek április 30 után.

A következő feladatok végrehajtásában kérjük most a tantárgyfelelősök támogatását (különös tekintettel az 1. és 3. pontra):

1. A PotePedia mint közös tárhely alkalmazása; digitális repozitórium

A PotePedia mögött lényegében korlátlan méretű, felhő alapú tárhely van. A tantárgyfelelősök segítségét kérjük abban, hogy április 30-ig az intézeti / klinikai tárhelyeken lévő digitális tananyagokat kerüljenek felmásolásra a PotePedia rendszerébe, a tantárgyak számára kialakított megfelelő helyekre. Ide értendők a digitális átállás után keletkezett (pl. rögzített) anyagok, és azok is, amelyek ebben a szemeszterben a digitális átállás előtt kerültek leadásra. Utóbbiak esetében a szokásos ppt file-ok, vagy pdf emlékeztetők is megfelelnek most. Az április 30 után létrejövő tananyagokat később, május 15-ig kérjük majd felmásolni.

Kérjük, hogy a másolás során / után az eredeti tárhelyen a tananyagokat lehetőség szerint még NE töröljék! Ezt a lépést akkor javasoljuk majd megtenni, ha a PotePediarendeltetésszerű és biztonságos működéséről meggyőződtünk.

A PotePedia-ba történő feltöltés módjáról a levelünkhöz csatolt útmutatóban adunk tájékoztatást, illetve kérdéseikkel, észrevételeikkel közvetlenül fordulhatnak Fekete Lászlóhoz is (laszlo.fekete42@aok.pte.hu).

A felmásolt anyagok a későbbiekben a tantárgyfelelős döntése szerint bármikor kicserélhetők, módosíthatók lesznek. A PotePedia-n elhelyezett tananyagokat már a felmásolásuk után változatlan formában, rendszerezetten elérhetővé fogjuk tenni a hallgatók számára, így ebben az időszakban akár a megszokott intézeti / klinikai tárhely, akár a PotePediarendelkezésükre áll majd forrásként. Erre tájékoztató formájában kiemelten is felhívjuk hallgatóink figyelmét, így várható lesz, hogy minden tananyagot egy helyütt keresnek majd. A PotePedia csak orvoskari dolgozók vagy hallgatók számára elérhető, zárt rendszer.

2. A PotePedia, mint komplex és interaktív oktatási platform

A PotePedia ugyanakkor sokkal több, mint egyszerű tárhely. Az ide beérkező tananyagokat a keretrendszerbe, interaktív tudásbázisba fogjuk illeszteni, és a megfelelő megjelenés és a tananyagokra épülő további funkciók megvalósítása érdekében átalakítjuk, hálózatba szervezzük. Kialakítjuk a tantárgyak tartalmai közötti hálózatot is a Wikipedia logikáját mintaként követve. Ez a munka nem a tantárgyfelelősöket terheli majd, nekik a végeredmény jóváhagyása lesz a feladatuk. A nagy mennyiségű és aprólékos munka végrehajtására külön erre a célra dedikált csapat jön létre kari kollégák és hallgatók bevonásával. A hatékony csapatépítés érdekében toborzásba is kezdtünk, többek között önkéntes hallgatói segítség bevonásával. Természetesen várjuk a kari oktatók jelentkezését is, amennyiben idejük engedi a részvételt. Már a munka első fázisában készítünk minta PotePedia tananyagokat annak érdekében, hogy megtekintésükkel mindenki pontos képet kapjon a létrehozható anyagok minőségéről és lehetőségeiről. A kapacitások függvényében tudunk haladni, a fejleményekről a tantárgyfelelősök folyamatosan tájékoztatást kapnak majd.

Felkészülés a következő szemeszterre

Javasoljuk minden tantárgyfelelősnek, hogy kezdje el megtervezni és létrehozni a szeptemberben induló következő szemeszter tananyagait is olyan formában, ami alkalmassá teszi azokat a távoktatásban való felhasználásra. Ezen anyagok elkészítésének egyfelől azért lesz jelentősége, mert sajnos a járványügyi helyzet miatt jelenleg még nem tudjuk megmondani, hogy a következő szemesztert milyen oktatási módszerekkel tudjuk elkezdeni, így előfordulhat, hogy marad a távoktatás. Másfelől, célunk a PotePediarendszerének a teljessé tétele, amihez ezek az anyagok kiváló alapot jelentenek majd.

 

Támogatásukat és együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Tisztelettel,

Nyitrai Miklós

 

PotePedia tananyag feltöltési útmutató oktatóknak

Hírarchívum