Hírek

Egyéb hírek - 2020. május 11, hétfő

„Új utakat tapostunk ki” – interjú dr. Rendeki Szilárddal, a Szimulációs Oktatási Központ igazgatójával

Bár a koronavírus járvány kétségkívül megnehezítette a gyakorlati orvosképzést, a manuális készségek fejlesztését és gyakorlását lehetővé tévő Szimulációs Oktatási Központ továbbra is fontos szerepet játszik a képzésben. A sikeresen lezajló digitális átállást jelentős mértékben megkönnyítették a MediSkills Lab által készített audiovizuális oktatóanyagok, és a Központ kritikus fontosságú feladatot lát el a koronavírus biztonságos kezeléséhez szükséges procedúrák tanításában és gyakorlásában. A Központ igazgatójával, dr. Rendeki Szilárddal tekintettük át a MediSkills Lab szerepét ebben a rendkívüli helyzetben.

 

Stemler Miklós írása

 

A PTE Általános Orvostudományi Kar Szimulációs Oktatási Központja már hosszabb múltra tekint vissza, és tudtommal nemzetközi összehasonlításban is igen korszerűnek számítanak az itt használt eszközök és módszerek. Beszéljünk röviden magáról a MediSkills Labról!

2012-ben kari és hallgatói támogatással indult el a Szimulációs Oktatási Központ megvalósítása, majd a három vidéki orvoskar együttműködése, illetve a rendelkezésre álló pályázati források hatékony felhasználása révén egy valóban modern eszközparkkal rendelkező létesítményt sikerült létrehoznunk. A MediSkillsLab abból a szempontból speciális helyzetben van, hogy nem önálló diszciplínaként végzünk oktatási feladatokat, hanem a különböző klinikai szakterületek manuális tevékenységeinek és készségeinek elsajátításához biztosítjuk azon legmodernebb eszközöket és hátteret, melyek nemzetközi összehasonlításban is megfelelnek egy szimulációs oktatási rendszer igényeinek. Az oktató kollégákat az anya intézetek delegálják, az oktatás tematikája az intézetek tanmenetét követi.

Március közepén nagyon gyorsan kellett átállni az egész karnak a digitális oktatásra, amelyet megkönnyített, hogy már évek óta zajlik egy nagyszabású digitális tananyagfejlesztés a karon, és a járványhelyzet lényegében ezt gyorsította fel. Mi a funkciója a gyakorlati oktatásra épülő, még pontosabban azt hatékonyabbá tévő MediSkills Labnak ebben a helyzetben?

Mindez kétségkívül sajátos helyzetet teremtett, hiszen az orvostudománynak épp ezt a részét igencsak nehéz online módon oktatni. Emellett már korábban is hangsúlyt fektettünk a különböző szemléltető anyagok készítésére, nagy nyers videó és fotó dokumentációval rendelkeztünk. Mindez most kifejezetten jól jött a digitális tananyagok fejlesztésekor, online videós oktató anyagjainkat csak finomítani kellett az egészségügyi veszélyhelyzetben fontos manuális beavatkozások bemutatásához, és ezeket azonnal be tudtuk vetni a járvány miatt szükségessé vált rövidített szakmai továbbképzések lefolytatásához, így megkönnyítve a tanfolyamokon résztvevő kollégáink felkészülését. A központ az online oktatáshoz szükséges képi és videó anyagok elkészítésével naprakészen állt az új oktatási rend bevezetéséhez. A korábbi online oktatási anyagaink fejlesztését és frissítését folytatjuk, a rendelkezésünkre álló eszközpark igénybevételével komplex multidiszciplináris ellátási protokollokat is bemutató szakmai anyagok előkészítését végezzük.

Hogyan tud működni ebben a helyzetben a Szimulációs Oktatási Központ?

A jelenlegi járványügyi helyzetben is zajlik az oktatás. Ez most elsősorban a posztgraduális képzésekre terjed ki, amelyek egyrészről az akut ellátást végző fiatal kollégák feladatorientált oktatását jelenti. A járványügyi előírásoknak megfelelve az egészségügyi szakmapolitikai országos eljárásrendnek eleget téve végezzük a légútbiztosítási és alapvető intenzív terápiás feladatok bemutatását és előírt védőfelszerelésekben történő végrehajtását és az invazív beavatkozások nehezített munkakörülmények között történő, megfelelő beteg és egészségügyi dolgozói biztonságot jelentő kivitelezését. Mindez különböző protokollokat igényel, és az elmúlt hónapokban rengeteg nemzetközi tapasztalat keletkezett ezen a téren. Nálunk lehetséges a különböző védőeszközökben való munka begyakorlása, amelyek használata nem egy esetben még gyakorlott szakemberek részére sem egyszerű.

A veszélyhelyzet miatt hirtelen különlegesen nagy igény alakult ki bizonyos orvosszakmákra, mint például az aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosokra. Természetesen a szakorvosok képzése nem rövid folyamat, ám a MediSkills Lab, illetve a rendelkezésre álló szimulációs eszközök és vizuális tananyagok révén képesek vagyunk a társzakmákból hozzánk irányított fiatal kollégák szakmai nézőpontváltását segíteni. Emellett miközben hirtelenjében megnőtt az orvosigény az aneszteziológus és intenzív terápiás területen, más orvosszakmákban sem lett ez az igény kisebb, és az időlegesen kieső kollégák miatt több manuálisan ellátandó feladat marad a továbbra is az eredeti munkakörükben dolgozókra, és ezek gyakorlása, felelevenítése érdekében folyamatosak a kiscsoportos képzések.

Azt a külföldi példákból jól tudjuk, hogy az egészségügyi dolgozók munkája különleges kockázatokkal jár jelen pillanatban, és a rendszer hirtelen túlterhelődése a fejlett országokban is óriási gondokat okozott. Segíthetnek ezen ezek a képzések?

Szerencsére volt annyi időnk, hogy tanuljunk a nemzetközi eseményekből, és a kint dolgozó kollégáinktól is értékes szakmai tapasztalatokat kaptunk már a járvány kezdetekor. Így fel tudtunk készülni, és mind szervezetileg, mind az eszközállomány szintjén biztosítani tudtuk a gyakorlásokhoz a „ Covid-veszélyes” környezetet. Ehhez nem egy esetben teljesen új védőeszközök használatát kellett elsajátítani. Ilyen például az a „plexidoboz”, amely révén a fertőzésveszélyt csökkentve lehet a légutakat biztosítani. Bár napi munkám során magam is rendszeresen végzek légútbiztosítást, a feladat végrehajtása nem volt egyszerű. De említhetném a védőruházatokat is, meg kellett tanulni, hogy hogyan mozogjunk ezekben, nem beszélve az olyan részletekről, hogy a védőszemüveg, saját szemüveg és arcvédő pajzs használata mellett a látóterek is teljesen máshová kerülhetnek. Egyszóval bőven volt feladatunk az elmúlt hónapokban is, talán még több is, mint amire előzetesen számítottunk.

Csak a pécsi orvosok vettek részt ezeken a képzéseken?

Személyes formában igen, ám több oktatókórházzal is rendkívül jó szakmai kapcsolattal rendelkezünk, és ők is felhasználták az általunk készített tananyagokat. Ezen a téren remekül működik a szimulációs központok országos hálózata, igazán gyümölcsöző együttműködés alakult ki, mindenki örömmel osztotta meg és készséggel használta fel ezeket az anyagokat, azaz kifejezetten jól vizsgázott az online kooperáció. Mondhatni minden jókor volt jó helyen.

A rendkívüli helyzet miatt idősebb kollégáknak is részt kellett venni ezeken a képzéseken, ők hogyan fogadták ezeket a modern megoldásokat és módszereket?

Bár a szimulációs oktatásban valóban a legkorszerűbb módszerekre és lehetőségekre támaszkodunk, az orvosképzésnek mindig is szerves része volt ez – ennek az alapja, amikor az idős mester megmutatja a fiatal tanítványnak, hogy mit hogyan csináljon. A gyorsan változó digitális lehetőségek kihasználásához és ezek kitanulásához szükség van egy technikusi személyzetre, akik működtetik ezeket a berendezéseket, hogy az azokon gyakorló orvosoknak csak ezek használatára kelljen koncentrálni. Ezt az idősebb kollégák is kifejezetten élvezik, nagyon jól fogadják például azt, hogy az újabb eszközök képesek az egyes felhasználók fejlődésének nyomon követésére, és ez is a továbblépésre sarkallja őket.

Rövidtávon biztosan együtt kell élnünk a koronavírus miatti korlátozásokkal, és a mostani szituáció arra is jó példa, hogy milyen gyorsan kialakulhat egy ilyen rendkívüli helyzet. Mennyire lesznek a jelenlegi tapasztalatok hosszú távon használhatóak akár az oktatás, akár az egészségügyi ellátás terén?

Az egyik pályázatunk révén épp egy óriási, 1600 négyzetméteres alapterületű szimulációs oktatási központot tervezünk, amely az összes gyakorló orvosszakma terén képes lesz az itt elsajátítható tudás és manuális készség révén fokozni a betegbiztonságot és fejleszteni az orvosképzést és a szakorvosképzést. Ennek a fejlesztésnek most rengeteg új tapasztalattal felvértezve tudunk nekivágni, már meglesznek a bejáratott útjaink és ösvényeink. Világjárványok mindig is voltak és lesznek, még ha a koronavírushoz hasonló markáns pandémiára jó ideje nem akadt már példa. Az ezekre való felkészülésben is sokkal beljebb vagyunk, hiszen kidolgoztuk a szükséges eljárásrendeket, és megvannak a szükséges eszközök, és az ezek használatának betanulásához szükséges oktatóanyagok. Rengeteg nemzetközi tapasztalattal és gyakorlattal gazdagodtunk, és ehhez hozzátettük a magunkét is, tovább bütyköltük, javítottuk ezeket az eszközöket és a használatukat. Most jön az engedélyeztetési és sztenderdizációs szakasz, hogy a hasonló veszélyhelyzeteket felkészültebben fogadhassuk, és itt nem csak feltétlenül a járványokra gondolok, hanem bármilyen katasztrófahelyzetre. A járvány rengeteg káros hatása mellett az online tananyag naprakész mivolta és sztenderdizálása kifejezetten jótékony dolog, és abban bízom, hogy a hallgatók is örömmel fogadták a változásokat. Összességében az orvosképzés hatékonyságának növekedését várom ettől. Senkinek sem hiányzott ez a mostani helyzet, de az elmúlt évek munkájának köszönhetően felkészülten tudtuk fogadni és sokat tanultunk belőle.

 

Szimulációs Oktatási Központ - MediSkillsLab

Hírarchívum