Hírek

Pályázati hírek - 2006. március 2, csütörtök

Tanulmányutak

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is lehetőség nyílik, a karunkkal kötött együttműködési szerződések keretében, egy-két hetes tanulmányutakra

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is lehetőség nyílik, a karunkkal kötött együttműködési szerződések keretében, egy-két hetes tanulmányutakra az alábbi egyetemeken: Johannes Gutenberg Universität MAINZ (Németország) Jessenius Orvostudományi Kar, MARTIN (Szlovákia) Orvosi Akadémia IZSEVSZK (Oroszország- Udmur Köztársaság) Pályázati feltételek • Kérelem a Dékánhoz. Kérem, hogy a pályázó neve, munkahelye, beosztása, szakterülete és a nyelvismeret szintje mellett jelölje meg a meglátogatni kívánt klinikát vagy intézetet, a személyt, akivel konzultálni óhajt, továbbá a tanulmányút kívánt idõpontját (lehetõleg két alternatív időpont megadásával). (Javaslom, hogy a kérelem ½ oldalnál lehetőleg ne legyen hosszabb.) • Rövid (kb. ½ oldal) munkaterv angolul (a német egyetemekre pályázók esetén német nyelvű is lehet) 2 példányban. Kérem, itt is jelöljék meg a meglátogatni kívánt klinikát/intézetet, személyt és a látogatás tervezett időpontját. A munkaterv összeállításánál gondoljanak arra, hogy ezt küldjük ki a fogadó félnek! • Az itthoni munkahely vezetőjének ajánlása vagy egyetértő aláírása. • A tanulmányutak célja, hogy az intézményeink közötti együttműködést szorosabbra fűzze, minél több tartalommal töltse meg. Ezért lényeges, hogy a kiutazók jó kapcsolatokat alakítsanak ki a fogadó intézménnyel, és viszontlátogatásra hívják a meglátogatott kollegákat. • A pályázati anyagokat kérem, hozzám juttassák el. (Prof. Dr. Wéber György, PTE OEC ÁOK Sebészeti Klinika) Pályázati határidő: 2006. március 20. A vendéglátó egyetem a kiutazónak szállást, valamint szerény költőpénzt biztosít. Az utazási költségeket a kiutazónak kell biztosítania. Dr. Wéber György külügyi referens

Hírarchívum