Hírek

PhD és habilitáció - 2020. szeptember 23, szerda

Borbásné Dr. Farkas Kornélia on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)

értesíti Önt és munkatársait, hogy

 

Borbásné Dr. Farkas Kornélia

egyetemi adjunktus

Bioanalitikai Intézet

 

2020. szeptember 28-án (hétfő) 9 órai kezdettel a Biometria tantárgy keretében Leíró statisztika címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

 

(Biometria-Előadás: Belépés kóddal: e5b17kn

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3e81dd23d85c46bd979ae882c45234c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f711d60-5fe1-4774-b944-3a5afd53a834&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91.)

 

2020. szeptember 28-án (hétfő) 10 órai kezdettel a Pathophysiologie tantárgy keretében Fehler beim Hypothesentesten – Medizinische Aspekte címmel (német nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

 

(Pathophysiologie 1. (ODP-KO1-T-2020211-MEN-PKO1-G-D1): Belépés kóddal: m0y2znm

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a665aee00ec4e47f0856e3954713899de%40thread.tacv2/conversations?groupId=a47806b3-55ed-4e5b-b2c3-ab77a48b06c2&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

 

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

Orvostudományi kutatási problémák statisztikai megközelítése

 

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2020. szeptember 28-án (hétfő) 11:30 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

 

Borbásné dr Farkas Kornélia habilitáció - Tudományos előadás:

Belépés kóddal (csak PTE intézményi tagok számára): jvsaxye

Belépés linkkel (csak PTE intézményi tagok számára):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae39586c958e74e62b6c5608a1afcfaa9%40thread.tacv2/conversations?groupId=5077381d-afa9-4ee9-833b-834635507082&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91
 

Belépés vendégek számára (nem "@pte.hu" vagy "@tr.pte.hu" végződésű e-mail címmel) előzetes regisztrációval: https://forms.gle/hmHhtr9BMptqp85r9

A regisztráláció lezarása után (09.25 péntek, 13:30) a feliratkozott személyek meghívásra kerülnek az előadás számára létrehozott Microsoft Teams csoportba.

-A meghívásról e-mail értesítőt kapnak a feliratkozott személyek.

-A csatlakozás feltétele, hogy meghívottak rendelkezzenek Microsoft fiók e-mail címmel amivel meghívásukat kérték a csoportba. A Microsoft fiók regisztrációja ingyenes.

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

 

elnök: Dr. Fischer Emil egyetemi tanár (PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

tagok: Dr. Harnos Andrea tanszékvezető egyetemi docens (ÁTE Biomatematikai és

Számítástechnikai Tanszék)

Dr. Smeller László egyetemi tanár (SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)

Hírarchívum