Hírek

Egyéb hírek - 2020. október 13, kedd

Miért van szükség a tanulás tanítására egy egyetemen?

Tapasztalatok a „Tanulástámogatás” kurzusról

„Tanulástámogatás” elnevezéssel szerveztek online kurzust a hallgatóknak szeptember 18-án és 19-én a Magatartástudományi Intézet oktatói - dr. Gács Boróka és Hartung István vezetésével - a hallgatói elköteleződést támogató környezet kialakítása jegyében. Ennek kapcsán beszélgetett a kurzus miértjéről és fogadtatásáról dr. Gács Borókával Kozák Bernadett, a Confabula főszerkesztője.

 

- Honnan jött a kurzus ötlete? A hallgatók keresték meg Önöket?

- Egyetemünk is részt vesz a „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című pályázatban (EFOP-3.4.3-16-2016-00005), ennek keretében kaptuk azt a lehetőséget, hogy a Magatartástudományi Intézet szervezésében tanulástámogatási programokat szervezzünk. Az apropót ugyan a pályázat adta, azonban már jó ideje érlelődött egy hasonló kurzus indításának gondolata, elsősorban a hallgatói igények és a lemorzsolódás csökkentése érdekében.

Tapasztalataink alapján hallgatóinknak nagy szüksége van arra, hogy olyan, az önismeretüket, a jóllétüket és a tanulásukat segítő módszereket ismerhessenek meg, melyeket kapaszkodóként, eszközként használhatnak az „orvosis” éveik során. Most is, mint más magatartástudományi kurzusok végén, az egyik leggyakoribb kérdés az volt, hogy hol és mikor lesz hasonló kurzus, ahol még többet tanulhatnak. Valljuk be, ritkán hallani ilyet egyetemistáktól. Ez azért is fontos, mert a fiatal felnőttkor időszakának egyik legfontosabb feladata az önállóság és a saját felelősségvállalás, az önszabályozás megszilárdítása, ami egy sor kihívás elé állítja őket. Rá vannak kényszerülve, hogy új megküzdési módokat sajátítsanak el, miközben újra kell tanulniuk tanulni is.

- Miért van szükség erre a kurzusra, amikor 12 évnyi iskolai múlttal jönnek ide a hallgatók és a felvételijük eredményességével már bizonyították, hogy tudnak tanulni?

- Azért, mert az egyetemen egészen máshogyan kell megtanulniuk tanulni. A felsőoktatásba bekerülő hallgatók nagy része ugyanis mechanikusan tanul, és éppen ezért az első félévben szinte biztosan nehézségekkel küzd. A felsőoktatásban az egy-egy tantárgy elsajátításához szükséges több száz oldalnyi irodalmat nem lehet ezzel a stratégiával kezelni. Sokkal szervezettebb, mélyre hatolóbb tanulást igényelnek az egyetemi tanulmányok, nem beszélve arról, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kap a belső motiváció és a tanulmányi elköteleződés, mint a pályaszocializáció  legfontosabb pillérei. Pusztán külső motivációval ugyanis - például a szülői elvárások miatt - nem lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz orvossá válni.

Előkerülnek gyakran azok a félelmek is, amik a hallgatók saját önértékelésével kapcsolatosak, így például a kudarctól való félelem. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap a már említett önszabályozás képessége, az autonómia, a saját felelősségvállalás, melyek általában új, vagy az egyetemi évek előtt jelentősen kisebb mértékben gyakorolt készségek. A felsőoktatásban a hallgatónak magának kell megszerveznie a tanulást, önállóan kell feldolgoznia nagy anyagrészeket, forrásalapú tanulásra kell berendezkednie. Jó esetben ekkorra a tanulási elképzelésében egyre erőteljesebben jelenik meg az önirányított, önszabályozott tanulás modellje, és elkezdi kidolgozni azokat a lépéseket, amiken keresztül megvalósítható az új, hatékony tanulási stratégiája és a tanulmányok felé való elköteleződése. Ez visszahat a tanulmányaira, hiszen minél elkötelezettebb egy hallgató, annál valószínűbb, hogy ezt az energiát visszavezeti a tanulásba, ami rövid és hosszú távú pozitív eredményekhez vezet.

A kurzus legfontosabb célja az volt, hogy ebben segítsük őket, hiszen ahogyan senki sem születik oktatónak vagy orvosnak, úgy egyetemistának sem. Ezt támasztják alá azok a visszajelzések is, amiket a hallgatóink fogalmaztak meg arra kérdésre, miért jelentkeztek a kurzusra:

„Az utóbbi félévekben egyre inkább úgy éreztem, hogy bővíteni kellene a megküzdési stratégiáimat, mert az eddigiek már nem lesznek elegek. Egyre inkább éreztem, hogy kezdek túlzottan szorongani a tanulmányok, meg általában az élet problémái miatt, szóval, a kurzust nekem találták ki.”

„A legfőbb motivációm az önismeret fejlesztése, illetve a tanulásbéli nehézségek kiküszöbölése volt.”

„Kíváncsi voltam és bíztam abban, hogy tanulok majd olyan technikákat, praktikákat, amelyek segítik a tanulás és az egyetem okozta stresszel, nehézségekkel való megbirkózást.”

„Azért jelentkeztem, hogy a tanulással és az iskolával kapcsolatos feszültségeimet megtanuljam kezelni.”

- Mik voltak a főbb témakörök?

- Az egynapos online kurzus során a hallgatók feltérképezhették saját tanulási és pályaválasztási motivációikat, elsajátíthattak néhány egyszerű, a stresszkezeléshez és a koncentráció növeléséhez kapcsolódó technikát (relaxációs és fókuszgyakorlatok), és foglalkoztunk a hatékony időgazdálkodás módszereivel is. Dolgoztunk olyan témákkal is, amelyek a magánéletet érintik, hiszen felnőttként sem csupán egy szerepünkben létezünk. A magánéleti szerepek és konfliktusok gyakran nagyobb hatással vannak a teljesítményre, mint önmagában a munkával vagy a tanulmányokkal való megküzdési képességek.

- Milyen visszajelzéseket kaptak a kurzusról?

- Fontos számunkra, hogy ne csak mi gondoljuk azt, hogy segítünk, de annak, amit oktatunk, tényleges hatása is legyen. Ezért a kurzus után megkértük hallgatóinkat, hogy támogassák a mi tanulásunkat is, és adjanak visszajelzést arra vonatkozóan, hogyan érezték magunkat, mi az, amit hasznosítani tudnak, ami új volt, és mi az, amit érdemes lenne fejleszteni a jövőben a kurzussal kapcsolatosan. Íme, a véleményeik:

„Annyi már biztos hozadéka a kurzusnak, hogy azóta, ha bosszankodom valamin, amit nem tudok megváltoztatni, mondogatom magamnak, hogy ez nem tartozik a befolyásolási körömbe, tehát elengedem."

„Az egyetem elején különösen fontos, hogy az új helyzethez és terephez hozzászokjunk, ehhez nekem optimális segítséget nyújtott a tanulástámogatási kurzus. A kurzus az évkezdés információáradatát sikeresen "formálta át", és megnyugtatóan hatott rám. Ettől persze maga a tananyag nem lesz sem könnyebb, sem kevesebb, de megtanultam, hogy a hozzáállásom kizárólag az én döntésem.”

„Nagy szükségét érzem a relaxáció beépítésének a mindennapjaimba, illetve annak gyakorlását, hogy ne stresszeljek olyan dolgokon, amelyekre nincs befolyásom, de mégis meghatározzák a mindennapjaimat.”

„Nagyon tetszett, különösen jólesett, hogy az oktatók ennyire közvetlenek voltak, nem volt bennem semmi szorongás azzal kapcsolatban, hogy megosszam a személyes tapasztalataimat.”

„Alapvetően sok mindenről hallottam, tanultam már több magatartástudományi tárgy keretében, de inkább elméleti síkon. A gyakorlati megvalósításban, a konkrét módszerekben voltak újdonságok.”

„Kicsit szkeptikus voltam, hogy online mennyire lehet produktív egy ilyen kurzus, de kellemesen csalódtam. Nagyon élveztem az egészet, a meditálás az itthoni, nyugodt körülmények között hasznosabbnak bizonyult, mint a tanteremben mások előtt. Nagyon pozitív, hogy odafigyeltek a kurzuson részt vevők igényeire, jók voltak a kiscsoportos beszélgetések és nagyon hasznos tanácsokat kaptam.”

„A gyakorlatok közül a leghasznosabbnak a fókuszálási gyakorlatokat találtam. Meglepett, hogy online is ilyen jól működött a kurzus.”

„Ami újdonság volt: E. Bader és P. Pearson párkapcsolati fejlődési szakasz-modellje, a koncentrációfejlesztő gyakorlatok, a multipotenciális vs. specialista személyiségről hallottak, és az, hogy a napunk hány százalékát osszuk be.”

„Ami meglepő volt, hogy milyen gyorsan elment az idő.”

„A meditálást gyakoroltam azóta, ami nagyon jól jön időnként.”

„Nagyon élveztem, kedves volt mindenki és barátságos volt a hangulat.”

„Összességében nagyon tetszett és lendületet adott ez a kurzus. Kicsit rossz volt, hogy csak az online térben tudtunk jelen lenni, bár amikor relaxáltunk, pozitívan hatott, hogy a saját ágyamban, a megszokott környezetemben lehettem.”

„Remélem, lesznek még hasonló kurzusok, mert nagy szükségét érzem az ilyen jellegű "oktatásoknak".

„Szerintem produktívabb lenne a kurzus, ha két, egymást követő napon lenne a két előadás. Nekem egy kicsit sok volt így egyben, a második etapra sajnos már nehezen figyeltem. Ezt leszámítva nagyon szuper volt, köszönöm a lehetőséget!”

„Nagyon jó döntés volt, hogy jelentkeztem. Csak egy fél szombatomba került, és sok tanulási, tervezési, stresszkezelési módszert elsajátítottam. A többi résztvevő személyében sorstársakra leltem, és nem utolsósorban motiváltabb lettem a további tanulásban.”

- Lesz-e még ilyen kurzus?

- Ilyen visszajelzések után biztosan. Sőt, nagyon szeretnénk ilyen, és ehhez hasonló kurzusokat szervezni hallgatóinknak jelenléti oktatással is, magyar és angol nyelven, akár kredites kurzusként. Bár érezhető volt, hogy megvan az előnye annak is, amikor egy hallgató nem a kredit, hanem az érdeklődés, a belső motiváció miatt jelentkezik. Inspiráló volt megtapasztalni az online forma korlátai ellenére is nyitottságukat és aktivitásukat a diszkussziók és gyakorlatok során. Azt gondolom, hogy az oktatói elköteleződésre is igen pozitív hatással lenne, ha ilyen attitűddel rendelkező hallgatóknak kellene órát tartani. Már csak ezért is megérte.

- Van-e a kurzushoz segédanyag?

- A PotePedia felületén hamarosan két e-learning anyag is elérhető lesz a hallgatók számára „Tanulásmódszertan” és „Pályaszocializáció” címmel, amiket a Magatartástudományi Intézet munkatársai és néhány elkötelezett klinikus kolléga készített. Ezek a tananyagok kifejezetten gyakorlatorientáltak, és inkább a saját élményre helyezik a hangsúlyt, mint az elméletre. Lehetőséget adnak arra, hogy konkrét módszereket sajátítsanak el a hallgatók, de arra is, hogy az elméleti részeket kérdések mentén, lényegében önismereti munkával dolgozzák fel és sajátítsák el a fejlődés lépéseit. Oktatóknak is ajánlunk belőle gyakorlatokat.

Emellett az Egészségpszichológiai Konzultációs Szolgálat honlapján és facebook oldalán rendszeresen megosztunk olyan cikkeket, technikákat, amelyek szintén segíthetik a hallgatók jóllétét és tanulását. A jövőben induló kurzusokról is elsősorban ezeken a felületeken, illetve a Magatartástudományi Intézet Orvosi és Oktatásfejlesztési Kommunikációs Tanszékének honlapján tájékozódhatnak.

Hírarchívum