Hírek

Egyéb hírek - 2020. november 5, csütörtök

A Hallgatói Szolgáltató Osztály új vezetője - Csík Laura Berta

A Dékáni Hivatal új struktúrájában a Hallgatói Szolgáltató Osztály vezetője Csík Laura Berta lett, aki korábban a Minőségirányítási Csoport projektmenedzsereként dolgozott, és 2018 óta karunk munkatársa.

 

Schweier Rita írása

 

- Mely irodák tartoznak az osztályához?

- Az újonnan megalakult Hallgatói Szolgáltató Osztály hat irodából áll. Az új szervezeti struktúrában hozzánk tartoznak a Magyar, az Angol és a Német Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodák, a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája és Erasmus Iroda, valamint irodavezetőinken keresztül mi biztosítjuk a HÖK és az EGSC Irodák adminisztratív működésének hátterét is.

- Mekkora kihívást jelent ennyi irodát irányítani?

- Korábbi munkakörömben nem igazán volt rálátásom a Szolgáltató Irodák működésére, ezért a szervezetátalakítás során nekem is egy teljesen új területbe kellett belehelyezkednem, megismernem az osztály feladatait és működését. Ez ráadásul egybeesett a pandémiával terhelt tanévkezdéssel, így az első időszak rengeteg kihívással, és azonnal megoldandó operatív feladattal volt teletűzdelve. Mostanra eljutottunk odáig, hogy már lehetőségem van az osztály fejlesztésére fókuszálni. Az irodák vezetésének átvétele után törekedtem arra, hogy egységesítsek folyamatokat, azokat igyekeztem közös nevezőre hozni, és ez sok tekintetben meg is valósult. Szerencsére ebben a folyamatban nagy támogatást kaptam a munkatársaimtól, akikre mindenben számíthatok, tapasztalataikkal, szaktudásukkal segítik a tevékenységemet.

- A hétköznapokban mit jelent ennek az osztálynak a vezetése?

- Rengeteg olyan feladatunk van, amely szükségessé teszi azt, hogy az irodák összehangoltan, egymással együttműködésben dolgozzanak, vagy épp kommunikáljanak a hallgatókkal, és mindezt én koordinálom. Tekintettel arra, hogy a Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda feladatait egy teljesen új csapattal látjuk el, különösen nagy figyelmet kellett fordítanom erre a területre, illetve az általuk kezelt programok átadás-átvételi folyamatának a lebonyolítására, ami október közepére sikeresen meg is történt. Folyamatban van az egyes projektekre vonatkozó eljárásrendek kidolgozása, ami a jövőbeli munka megkönnyítését célozza, és tervezhetőbbé teszi az irodák által ellátott feladatokat. Emellett - mint Hallgatói Szolgáltató Osztály - folyamatosan kapunk megkereséseket a hallgatói szervezetektől is, amelyek a hallgatók által felvetett kéréseket, problémákat tolmácsolják felénk, és ezekre igyekszünk minél hamarabb megnyugtató megoldásokat találni. Összességében úgy látom, hogy a szervezetátalakítás lehetőséget adott arra, hogy az egyes egységek feladat- és hatásköreit tisztázzuk, kibővítsük, és felállítsuk azt a keretrendszert, ami megalapozza a jövőbeni munkánkat.

- A hallgatók miként észlelhetik majd az osztályszintű működést?

- Számomra az a legfontosabb, hogy kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk, javítsuk a hallgatói elégedettséget, és a hallgatók egyetem iránti elkötelezettségét. Szoros együttműködésben vagyunk a Marketing és Kommunikációs Osztállyal, és ha jól végezzük a munkánkat, az az ő életüket is megkönnyíti, hiszen az elégedett hallgatók lesznek az Alumni program célcsoportja is a jövőben.

- Hogyan lehetne megfogalmazni az osztály „ars poeticáját”?

- Szeretném, ha az általunk nyújtott szolgáltatások függetlenek lennének attól, hogy melyik programon tanulnak a hallgatók. Ennek elengedhetetlen feltétele az adott szolgáltatás minősége, valamint az, hogy minden diák egy időben, konzisztens módon értesülhessen az őt érintő információkról, lehetőségekről és programokról mindhárom képzési nyelven.

Hírarchívum