Hírek

PhD és habilitáció - 2020. november 10, kedd

Dr. Péczely László Zoltán on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95) értesíti Önt és munkatársait, hogy

Dr. Péczely László Zoltán

egyetemi adjunktus

Élettani Intézet

2020. november 18-án (szerda) 9 órai kezdettel az Élettan tantárgy keretében A májműködés élettana II címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

(Élettan 1. (OOA-EL1-T-2020211-MEM-AEL1-E): Belépés kóddal: ig05vty

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1fc5df869d864a0593724cc2a959ff43%40thread.tacv2/1604482985606?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2201ffa3de-52df-46c2-82ea-f2916a0920fd%22%7d

 

2020. november 18-án (szerda) 11 órai kezdettel a Physiology tantárgy keretében Liver functions II címmel (angol nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

 

(Physiology 1 (OAA-EL1-T-2020211-MEA-AEL1-E): Belépés kóddal: ho9qvq7

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6a5c714f34c344808e565095e38afcec%40thread.tacv2/1604483543120?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2201ffa3de-52df-46c2-82ea-f2916a0920fd%22%7d

 

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

A D2 dopamin receptorok szerepe a limbikus információáramlásban, valamint a megerősítési és tanulási folyamatokban

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2020. november 18-án (szerda) 13 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

 

dr. Péczely László Zoltán habilitáció - Tudományos előadás:

Belépés kóddal (csak PTE intézményi tagok számára): rtvkl36

Belépés linkkel (csak PTE intézményi tagok számára):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7447e19bca6c4dffb15a030bb08220b1%40thread.tacv2/conversations?groupId=356d6e4e-1b82-4e55-8d58-2a0709d2d979&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91
 

Belépés vendégek számára (nem "@pte.hu" vagy "@tr.pte.hu" végződésű e-mail címmel) előzetes regisztrációval: https://forms.gle/pahjoodUKFzYEysS9

A regisztráció lezárása után (11.16. hétfő, 12:00) a feliratkozott személyek meghívásra kerülnek az előadás számára létrehozott Microsoft Teams csoportba.

-A meghívásról e-mail értesítőt kapnak a feliratkozott személyek.

-A csatlakozás feltétele, hogy a meghívottak rendelkezzenek Microsoft fiók e-mail címmel, amivel meghívásukat kérték a csoportba. A Microsoft fiók regisztrációja ingyenes.

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár (PTE ÁOK Neurológiai Klinika)

tagok: Dr. Molnár Péter egyetemi tanár (DE NK Magatartástudományi Intézet)

Dr. Toldi József egyetemi tanár (SzTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék)

Hírarchívum