Hírek

PhD és habilitáció - 2020. november 10, kedd

Dr. Rozmer Zsuzsanna on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

 A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint a Gyógyszertudományok Doktori Iskolája (D92)értesíti Önt és munkatársait, hogy

 Dr. Rozmer Zsuzsanna

egyetemi adjunktus

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

 

2020. november 25-én (szerda) 12 órai kezdettel a Gyógyszerészi kémia 3. tantárgy keretében A véralvadásra ható szerek gyógyszerészi kémiája címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

 (Gyógyszerészi kémia 3. – elmélet: Belépés kóddal: mfro8yx

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbb4dd8b02f24e79839ac7683ac9ae5e%40thread.tacv2/conversations?groupId=09946e2b-a05c-46b8-a48d-ea084fcefe78&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

 

2020. november 25-én (szerda) 13 órai kezdettel a Pharmaceutical chemistry 3. tantárgy keretében Pharmaceutical chemistry of anticoagulants címmel (angol nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

 (Pharmaceutical Chemistry 3 – Theory): Belépés kóddal: j7a41nk

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae41fa2f6c4854de3911fc6d9840eb8af%40thread.tacv2/conversations?groupId=3e0c67c2-4ccc-4148-8f55-2e3531dc2c77&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

 

Az előadásokon a PTE ÁOK/GYTK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

Kalkonanalógok és kurkuminoid-származékok fizikai-kémiai tulajdonságainak jellemzése

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2020. november 25-én (szerda) 14 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Dr. Rozmer Zsuzsanna - Tudományos előadás:

Belépés kóddal (csak PTE intézményi tagok számára): qtqu6ng

Belépés linkkel (csak PTE intézményi tagok számára):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f768a3486614615a6f6ce7533f9c26d%40thread.tacv2/conversations?groupId=eb65bcc2-be7c-4068-80f1-d2c08edf92e8&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91
 

Belépés vendégek számára (nem "@pte.hu" vagy "@tr.pte.hu" végződésű e-mail címmel) előzetes regisztrációval: https://forms.gle/mQgEvK5qAHgq3sRx9

A regisztráció lezárása után (11.24 kedd, 15:30) a feliratkozott személyek meghívásra kerülnek az előadás számára létrehozott Microsoft Teams csoportba.

-A meghívásról e-mail értesítőt kapnak a feliratkozott személyek.

-A csatlakozás feltétele, hogy meghívottak rendelkezzenek Microsoft fiók e-mail címmel, amivel meghívásukat kérték a csoportba. A Microsoft fiók regisztrációja ingyenes.

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Pongrácz Judit egyetemi tanár (PTE GyTK Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet)

tagok: Dr. Béni Szabolcs egyetemi docens (SE GyTK Farmakognóziai Intézet)

Dr. Szakonyi Zsolt egyetemi tanár (SzTE GyTK Gyógyszerkémiai Intézet)

Hírarchívum