Hírek

Távoktatás - 2020. november 11, szerda

Tájékoztató az oktatásszervezésről

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tisztelt Igazgató Úr!

Tisztelt Tantárgyfelelős Asszony!

Tisztelt Tantárgyfelelős Úr!

Tisztelt Kolléga!

A korábbi tájékoztatásnak megfelelően az új járványügyi intézkedések alapán a Kar kezdeményezte Rektor Úrnál és Felsőoktatásért Felelős Miniszter Úrnál a teljes online oktatás elrendelése alóli felmentést arra való figyelemmel, hogy az orvosképzés elengedhetetlen feltétele és igénye a személyes jelenlétet is igénylő gyakorlati képzés.

Az Operatív Stáb jóváhagyásával a Kar a szemeszter szorgalmi időszakának hátralévő részében az eddig alkalmazott hibrid modell alapján folytatja az oktatást.

Dékáni felhatalmazás alapján, a Tantárgyfelelősök saját hatáskörben jogosultak eldönteni, hogy a szorgalmi időszak hátralévő részében a hibrid oktatási modell alapján, az eddig alkalmazott módszereket vagy kizárólag online eszközöket kívánnak-e alkalmazni. Ezekben a döntésekben fontos különös tekintettel lenni a járványügyi szempontokra.

A tantárgyak három tannyelvű verziójának tartalmi és oktatásszervezési egyezése szintén fontos követelmény.

Tisztelettel köszönjük azoknak a Tantárgyfelelőseinknek, akik már kinyilvánították szándékukat a szemeszter hátralévő heteire vonatkozóan az oktatás formájáról.

Továbbra is szeretném kérni azokat, akik még nem válaszoltak, hogy még a mai nap folyamán határozzák meg tantárgyuk oktatásának további tervezett módszerét, és erről szíveskedjenek rövid tájékoztatást adni a Tanulmányi Hivatal számára (elegendő a tantárgyfelelős saját e-mail címéről a tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu címre írt rövid válasz a tantárgy megnevezésével és a „hibrid”, „teljesen online” vagy „egyéb” megjelölések valamelyikével.

Az oktatást csütörtöktől a szorgalmi időszak végéig eszerint kell majd folytatni.

Javasoljuk a Tantárgyfelelősök számára, hogy a szorgalmi időszak utolsó két hetében biztosítsanak a hallgatók számára személyes konzultációs lehetőséget.

A vizsgaidőszakkal kapcsolatosan részletes információ a jövő héten várható.

A fenntartótól származó további intézkedés esetén haladéktalanul tájékoztatást küldünk!

 

Köszönettel és üdvözlettel:

Dr. Nyitrai Miklós

dékán

Hírarchívum