Hírek

Pályázati hírek - 2020. november 13, péntek

PoteCross – kombinált képzésprogram

Karunk, a PTE más karaival együttműködve a 2020/2021. tanév tavaszi félévétől kezdődően PoteCross elnevezéssel kombinált képzésprogramot hirdet.

A PoteCross célja, hogy lehetőséget biztosítson tehetséges, kiválóan teljesítő orvostanhallgatóknak graduális képzésük ideje alatt új képesítés szerzésének megalapozására.

A PoteCross képzésben teljesített tantárgyak graduális képzésben történő diplomaszerzést követően elismertethetők a meghirdető karok képzéseiben, így lecsökkentve azon képzés időtartamát.

Pályázatban képzést hirdető PTE karok és képzések:

 • Általános Orvostudományi Kar: humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító (és szaktolmács), migrációs egészségügyi szakember
 • Állam- és Jogtudományi Kar: jogi szakokleveles orvos és egészségtudományi szakember
 • Közgazdaságtudományi Kar: üzleti ismeretek orvosok számára
 • Műszaki és Informatikai Kar: egészségügyi mérnök
 • Művészeti Kar: művészetterápia szakirányú továbbképzés

Pályázat feltételei:

A pályázatra azok az általános orvos szakos hallgatók jelentkezhetnek, akik

 • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, melyről igazolást hoznak (A program a PTE ÁOK általános orvos képzésben résztvevő hallgatók számára pályázható.)
 • teljesített tárgyaik listáját – transcript – csatolják a pályázathoz.
 • sikeresen teljesítették az alábbi kötelező tantárgyakat:

Képzés neve

Meghirdető kar

Előfeltétel

humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító (és szaktolmács)

ÁOK

 • OOK-PH2-T Gyógyszertan 2. (szigorlat)
 • legalább középfokú (B2 szintű) angol szóbeli és írásbeli államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány

migrációs egészségügyi szakember

ÁOK

 • OOK-MUF-T Közegészségtan 6. (szigorlat)

jogi szakokleveles orvos és egészségtudományi szakember

ÁJK

 • OOP-PA2-T Pathológia 2. (szigorlat)
 • OOP-KN2-T Kórélettan 2. (szigorlat)
 • OOP-MO2-T Mikrobiológia 2. (szigorlat)

üzleti ismeretek orvosok számára

KTK

 • OOP-PA2-T Pathológia 2. (szigorlat)
 • OOP-KN2-T Kórélettan 2. (szigorlat)
 • OOP-MO2-T Mikrobiológia 2. (szigorlat)

egészségügyi mérnök

MIK

 • OOP-PA2-T Pathológia 2. (szigorlat)
 • OOP-KN2-T Kórélettan 2. (szigorlat)
 • OOP-MO2-T Mikrobiológia 2. (szigorlat)

művészetterápia szakirányú továbbképzés

MK

 • OOP-PA2-T Pathológia 2. (szigorlat)
 • OOP-KN2-T Kórélettan 2. (szigorlat)
 • OOP-MO2-T Mikrobiológia 2. (szigorlat)

Képzés költségének finanszírozása:

a képzés költsége 150 000 Ft/szemeszter, melynek térítését a 2020/2021. tanévben - sikeres pályázás esetén - a Kar átvállalja.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikusan lehetséges az alábbi linken található űrlap kitöltésével és a szükséges dokumentumok, valamint a HÖK ajánlólevél csatolásával.

PoteCross jelentkezési lap

PÁLYÁZÁSI HATÁRIDŐ:

meghosszabbítva 2021. január 15-ig

Kapcsolat:

Erdélyi Zsófia, PTE ÁOK HÖK

zsofia.erdelyi@aok.pte.hu

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum