Hírek

PhD és habilitáció - 2020. december 1, kedd

Dr. Maász Gábor on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint a Gyógyszertudományok Doktori Iskolája (D92) értesíti Önt és munkatársait, hogy

 

Dr. Maász Gábor

tudományos munkatárs

PE MK Nagykanizsai Kampusz, Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ

 

2020. december 9-én (szerda) 12 órai kezdettel a Gyógyszerészi Kémia tantárgy keretében A tömegspektrometria gyógyszeranalitikai alkalmazásai címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

(Gyógyszerészi kémia 3. - elmélet (OGG-R3E-T-2020211-MEM-GR3E-E): Belépés kóddal: mfro8yx

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbb4dd8b02f24e79839ac7683ac9ae5e%40thread.tacv2/conversations?groupId=09946e2b-a05c-46b8-a48d-ea084fcefe78&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

 

2020. december 9-én (szerda) 13 órai kezdettel a Pharmaceutical chemistry tantárgy keretében Application of mass spectrometry in pharmaceutical analysis címmel (angol nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

(Pharmaceutical Chemistry 3 - Theory (OPG-R3E-T-2020211-MEA-GR3E-E): Belépés kóddal: j7a41nk

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae41fa2f6c4854de3911fc6d9840eb8af%40thread.tacv2/conversations?groupId=3e0c67c2-4ccc-4148-8f55-2e3531dc2c77&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

Gyógyszermaradványok környezetanalitikai felmérése és környezeti hatásvizsgálata

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2020. december 9-én (szerda) 14 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Dr. Maász Gábor - Tudományos előadás:

Belépés kóddal (csak PTE intézményi tagok számára): l9go8f2

Belépés linkkel (csak PTE intézményi tagok számára):

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6b309059dbf04644b15181422581f131%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d5f9bfb-a335-480c-835d-bce00e91da28&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

 

Belépés vendégek számára (nem "@pte.hu" vagy "@tr.pte.hu" végződésű e-mail címmel) előzetes regisztrációval: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1AIHVwcBOUqp1XR_i5eukbRCPtPFEFVFgNs6yylAH4ZUNzJKUzdHTzY1M0M5RVpVMTAxWlFPMlk5Uy4u

A regisztráláció lezarása után (12.08. kedd, 15:30) a feliratkozott személyek meghívásra kerülnek az előadás számára létrehozott Microsoft Teams csoportba.

-A meghívásról e-mail értesítőt kapnak a feliratkozott személyek.

-A csatlakozás feltétele, hogy meghívottak rendelkezzenek Microsoft fiók e-mail címmel amivel meghívásukat kérték a csoportba. A Microsoft fiók regisztrációja ingyenes.

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Botz Lajos egyetemi tanár (PTE GyTK Gyógyszerészeti Intézet)

tagok: Dr. Janáky Tamás egyetemi tanár (SzTE ÁOKOrvosi Vegytani Intézet)

Dr. Mihucz Viktor Gábor egyetemi docens (ELTE TTK Kémiai Intézet)

Hírarchívum