Hírek

Egyéb hírek - 2020. december 9, szerda

Szerzők ünnepe 2020

Karunk a 2019. évi kiemelkedő teljesítményt nyújtó szerzőket ünnepelte a már hagyományosan megrendezett "Szerzők ünnepén", december 2-án. Ezek a szerzők karunk meghatározó kutatói, akik közül többen évről évre díjazásban részesülnek. Megbecsülésüket a kar vezetősége nagyon fontosnak tartja, ezért indult el dr. Koller Ákos, korábbi tudományos dékánhelyettes kezdeményezésére ez az ünnepség, amit már dékánhelyettesként is támogatott és továbbfejlesztett dr. Nyitrai Miklós, karunk jelenlegi dékánja. A pénzjutalom mellett a szerzők egy szobrocskát is kapnak, egy baglyot, ami idén halvány narancs árnyalatot öltött.

Az ünnepségre idén - hasonlóan a többihez - online került sor. Dr. Reglődi Dóra tudományos dékánhelyettes szervezte és nyitotta meg, aki bemutatott számos publikációs statisztikát is.

Dr. Nyitrai Miklós dékán beszélt a kar nemzetközi helyzetéről, a többi orvoskarhoz képest tudományos teljesítménye alakulásáról, a rangsorban betöltött helyéről.

Bemutatásra került az is, hogy a szobrocskák, a különféle árnyalatú baglyok milyen nagy megbecsülést élveznek a díjazottak körében, és néhány visszajelzésről is szó esett azzal kapcsolatban, kinek, mit jelent ez az elismerés. Volt, aki azt mondta: „Jó érzés ránézni és emlékezni arra, hogy megbecsülték a munkámat”.

A kitüntetetteknél a kiválasztás alapját ezúttal is az MTMT-ben szereplő adatok adták. Az impakt faktorok mellett számos egyéb tényező is beszámításra került: egységnyi IF adatok, a Q értékek (Q1 és Q2 kiemelten), valamint a tudományterület.

Idén csak olyan szerzők részesültek díjazásban, akiknek első és/vagy utolsó szerzős publikációja volt 2019-ben, illetve 8 impakt faktor feletti volt az éves összteljesítményük. Az 5 korcsoportot minden esetben elméleti és klinikai alcsoportokra osztották. Ezen szempontok miatt nem minden kategóriában van azonos számú kitüntetett. Többen több kategóriában is a díjazottak között lennének, ám a hagyomány szerint egy kutató egy évben csak egy díjat kaphat.

A magasan jegyzett, 10 impakt faktor feletti szerzőket továbbra is külön kategóriában jutalmazták. Örvendetes, hogy míg 2014-ben 3, addig 2015 és 2016-ban már 5 ilyen közlemény volt, 2017-re ez a szám 14-re emelkedett, 2018-ban 12 volt, 2019-ben pedig már 17 született a karon.

A magas jegyzett publikációk (10 IF felettiek) díjazottjai:

 • Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet, I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Büki András, Idegsebészeti Klinika
 • Szentesi Andrea Ildikó, Transzlációs Medicina Intézet, I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Klinika
 • Lohner Szimonetta, Gyermekgyógyászati Klinika, Magyar Cochrane Tagozat
 • Mangel László Csaba, Onkoterápiás Intézet
 • Janszky Imre, Neurológiai Klinika
 • Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika
 • Hantz Péter, Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Hegedűs Zoltán, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Tóth Kálmán, I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Lóránd Veronika, Reumatológiai és Immunológiai Klinika
 • Hegyi Eszter, Transzlációs Medicina Intézet
 • Sík Attila, Élettani Intézet, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet
 • Kumánovics Gábor, Reumatológiai és Immunológiai Klinika
 • Halda-Kiss Bernadett, Reumatológiai és Immunológiai Klinika
 • Balogi Zsolt, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Kecskés Angéla, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Szó esett az MTA védésekről, a két új MTA doktorról: dr. Halmosi Róbertről (2019) és dr. Mezősi Emeséről (2020), akik mindketten az I. sz. Belgyógyászati Klinika professzorai.

A díjazottak kategóriák, és intézetek, klinikák szerint:

I. kategória - elméleti intézetek:

 • Bálint Mónika Enikő, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Borbély Éva, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Bátai István Zoárd, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Szakács Zsolt, Transzlációs Medicina Intézet
 • Márta Katalin, Transzlációs Medicina Intézet
 • Fülöp Balázs Dániel, Anatómiai Intézet
 • Csekő Kata, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Maróti Péter, Biofizikai Intézet

I. kategória - klinikák:

 • Meggyes Mátyás, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Darnai Gergely, Neurológiai Klinika
 • Perlaki Gábor, Idegsebészeti Klinika
 • Kovács Márton, Neurológiai Klinika
 • Makkos-Weisz Attila, Neurológiai Klinika
 • Mikó Alexandra, Transzlációs Medicina Intézet, I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Pécsi Dániel, Transzlációs Medicina Intézet, I.sz. Belgyógyászati Klinika

II. kategória - intézetek:

 • Borbásné Farkas Kornélia, Bioanalitikai Intézet
 • Tamás Andrea, Anatómiai Intézet
 • Kemény Ágnes, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Lemli Beáta, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
 • Bognár Balázs, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
 • Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Erőss Bálint Mihály, I.sz. Belgyógyászati Klinika, Transzlációs Medicina Intézet
 • Varjú-Solymár Margit, Transzlációs Medicina Intézet
 • Pozsgai Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

II. kategória - klinikák:

 • Kovács Norbert, Neurológiai Klinika
 • Sarlós Patrícia, I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika
 • Szalma József, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Mikó Éva, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Lempel Edina, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Czeiter Endre, Idegsebészeti Klinika
 • Nagy Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Czimmer József, I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Illés Anita, I.sz. Belgyógyászati Klinika, Anatómiai Intézet

III. kategória – intézetek:

 • Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet
 • Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Rauch Tibor, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
 • Kálai Tamás, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
 • Hernádi István, Élettani Intézet

III. kategória - klinikák:

 • Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika
 • Vincze Áron, I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Hadzsiev Kinga, Orvosi Genetikai Intézet
 • Tornóczky Tamás, Pathologiai Intézet
 • Bajor Judit, I.sz. Belgyógyászati Klinika
 • Tárnok András, Gyermekgyógyászati Klinika
 • Barakonyi Alíz, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
 • Simon Mária, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

IV. kategória – intézetek:

 • Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
 • Kunsági-Máté Sándor, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
 • Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet
 • Varga Csaba, Orvosi Népegészségtani Intézet

IV. kategória – klinikák:

 • Kőszegi Tamás (Orvostudomány), Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Melegh Béla (Genetika, gyermekgyógyászat), Orvosi Genetikai Intézet
 • Berki Tímea (Immunológia), Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Miseta Attila János (Laboratóriumi diagnosztika, molekuláris sejtbiológia, farmakogenetika), Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Wittmann István (Klinikai orvostudomány), II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Menyhei Gábor (Sebészet, érsebészet), Érsebészeti Klinika
 • Bódis József (Szülészet és nőgyógyászat), Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

V. kategória – intézetek:

 • Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium
 • Lőrinczy Dénes, Biofizikai Intézet

V. kategória - klinikák:

 • Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika
 • Kovács Gyula, Urológiai Klinika

A tavalyi évben került bevezetésre, hogy a könyvek szerzői, szerkesztői is „Kiváló szerző” díjban részesülnek. Idén a következő szakkönyvek, publikációk jelentek meg karunk szerzőitől, szerkesztőitől:

 • Hollódy Katalin, Gyermekgyógyászati Klinika: Gyermekneurológia
 • Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: Fetal-Maternal Immune Interactions in Pregnancy
 • Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: Prasugrel a napi gyakorlatban
 • Karsai István, Testnevelési és Mozgásközpont: Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához (Második, bővített kiadás)
 • Maróti Péter, Műveleti Medicina, MediSkillsLab: Módszertani kézikönyv skill képzésekhez
 • Füzei Zsuzsanna: Oktatásfejlesztési kiadványok

Az ünnepségen dr. Reglődi Dóra elmondta, hogy idén 6 nyertes NKFIH / OTKA / pályázat született, ismertette a kari pályázatokkal kapcsolatos információkat, valamint bemutatott egy új, a GYTK-val közös kollaborációra épülő pályázati lehetőséget. Köszönetet mondott továbbá a pályázati iroda és a gazdasági referatúra munkatársainak a pályázatokban nyújtott segítségért.

Ismertetésre került a kar tavalyi összteljesítménye is, ami 2019-ben az előző évekhez képest emelkedést mutatott, a 460 impakt faktoros közlemény összesen több, mint 1600 impakt faktort eredményezett. Ez örvendetes módon a 2020-as évben további növekedést mutat az eddigi, még nem teljes adatok alapján.

A 2019-es TOP100-as szerzőlista egy része is bemutatásra került.

TOP 100 IF 2019

 1. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 1130,812
 2. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 885,255
 3. Koller Ákos, Idegsebészeti Klinika: 830,856
 4. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 792,802
 5. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 686,692
 6. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 685,159
 7. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 609,169
 8. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 565,094
 9. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 538,629
 10. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 473,947
 11. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 447,098
 12. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 440,916
 13. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 427,76
 14. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 423,453
 15. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 394,265
 16. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 388,251
 17. Kálai Tamás, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 381,917
 18. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 365,498
 19. Sík Attila, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete: 365,444
 20. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 341,215
 21. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 337,35
 22. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 328,799
 23. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 324,172
 24. Kunsági-Máté Sándor, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 324,143
 25. Nyitrai Miklós, Biofizikai Intézet: 318,41
 26. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 315,036
 27. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 311,137
 28. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 306,922
 29. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 298,546
 30. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 298,472
 31. Tóth Kálmán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 292,463
 32. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 285,485
 33. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 279,108
 34. Gallyas Ferenc, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 269,248
 35. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 268,606
 36. Lénárd László, Élettani Intézet: 266,323
 37. Bódis József, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 266,299
 38. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 261,198
 39. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 260,443
 40. Szabó Imre, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 239,859
 41. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 230,213
 42. Berki Tímea, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 229,295
 43. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 226,473
 44. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 226,169
 45. Lőrinczy Dénes, Biofizikai Intézet: 221,917
 46. Rauch Tibor, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 220,038
 47. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 215,574
 48. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 215,08
 49. Vincze Áron, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 214,161
 50. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 213,62
 51. Varga Csaba, Élettani Intézet: 211,089
 52. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 210,446
 53. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 210,104
 54. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 208,499
 55. Sipeky Csilla, Élettani Intézet: 207,559
 56. Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet: 207,263
 57. Gregus Zoltán, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 204,983
 58. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 204,755
 59. Boros Ákos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 203,96
 60. Borbásné Farkas Kornélia, Bioanalitikai Intézet: 202,926
 61. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 202,794
 62. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 193,202
 63. Garami András, Transzlációs Medicina Intézet: 190,398
 64. Horváth Judit, Anatómiai Intézet: 187,463
 65. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 187,34
 66. Ábrahám István, Élettani Intézet: 180,813
 67. Rékási Zoltán, Anatómiai Intézet: 177,682
 68. Hernádi István, Élettani Intézet: 176,889
 69. Koppán Miklós, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 176,121
 70. Lukács András Szilárd, Biofizikai Intézet: 175,886
 71. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 175,542
 72. Bölcskei Kata, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 174,838
 73. Bogner Péter, Radiológiai Klinika: 171,001
 74. Balaskó Márta, Transzlációs Medicina Intézet: 169,529
 75. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 168,626
 76. Gaszner Balázs, Anatómiai Intézet: 166,562
 77. Kosztolányi György, Orvosi Genetikai Intézet: 164,779
 78. Ternák Gábor, Műveleti Medicina Tanszék: 163,465
 79. Balogh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 162,015
 80. Horváth Iván, Szívgyógyászati Klinika: 160,47
 81. Kemény Ágnes, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 160,222
 82. Orsi Gergely, Idegsebészeti Klinika: 160,101
 83. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 159,962
 84. Pétervári Erika, Transzlációs Medicina Intézet: 158,159
 85. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 156,885
 86. Kereskai László, Pathologiai Intézet: 151,912
 87. Simor Tamás, Szívgyógyászati Klinika: 151,871
 88. Perlaki Gábor, Idegsebészeti Klinika: 151,803
 89. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 151,143
 90. Lubics Andrea, Anatómiai Intézet: 150,848
 91. Berente Zoltán, Kísérletes Képalkotó Diagnosztikai Kutatócsoport: 150,174
 92. Bugyi Beáta, Biofizikai Intézet: 149,764
 93. Pajor László, Pathologiai Intézet: 149,08
 94. Kovács Gergely, Élettani Intézet: 146,241
 95. Mózsik Gyula, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 145,999
 96. Bene Judit, Orvosi Genetikai Intézet: 145,833
 97. Gallyas Ferenc, Idegsebészeti Klinika: 145,625
 98. Buzás Péter, Élettani Intézet: 142,818
 99. Pethő Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 142,345
 100. Ábrahám Hajnalka, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 140,722

TOP 100 H INDEX 2019

 1. Koller Ákos, Idegsebészeti Klinika: 59
 2. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 51
 3. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 51
 4. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 47
 5. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 45
 6. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 45
 7. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 44
 8. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 40
 9. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 40
 10. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 40
 11. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 39
 12. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 36
 13. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 36
 14. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 36
 15. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 35
 16. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 35
 17. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 35
 18. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 34
 19. Kálai Tamás, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 34
 20. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 34
 21. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 33
 22. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 33
 23. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 33
 24. Gallyas Ferenc, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 33
 25. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 33
 26. Sík Attila, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete: 33
 27. Gallyas Ferenc, Idegsebészeti Klinika: 32
 28. Gregus Zoltán, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 32
 29. Lénárd László, Élettani Intézet: 32
 30. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 31
 31. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 31
 32. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 30
 33. Lázár Gyula, Anatómiai Intézet: 30
 34. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 30
 35. Tóth Kálmán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 30
 36. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 29
 37. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 29
 38. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 28
 39. Ternák Gábor, Műveleti Medicina Tanszék: 28
 40. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 28
 41. Mózsik Gyula, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 27
 42. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 27
 43. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 27
 44. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 26
 45. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 26
 46. Lubics Andrea, Anatómiai Intézet: 26
 47. Rőth Erzsébet, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet: 26
 48. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 26
 49. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 26
 50. Székely Miklós, Transzlációs Medicina Intézet: 26
 51. Berki Tímea, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 25
 52. Rauch Tibor, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 25
 53. Sétáló György, Anatómiai Intézet: 25
 54. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 24
 55. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 24
 56. Ábrahám István, Élettani Intézet: 23
 57. Atlasz Tamás, Anatómiai Intézet: 23
 58. Bódis József, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 23
 59. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 23
 60. Lőrinczy Dénes, Biofizikai Intézet: 23
 61. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 23
 62. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 23
 63. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 23
 64. Szabó Imre, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 23
 65. Vermes Csaba, Ortopédiai Klinika: 23
 66. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 23
 67. Horváth Judit, Anatómiai Intézet: 22
 68. Horváth Örs Péter, Sebészeti Klinika: 22
 69. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 22
 70. Pethő Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 22
 71. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 22
 72. Ábrahám Hajnalka, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 21
 73. Bajnok László Zoltán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 21
 74. Bogár Lajos, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet: 21
 75. Boros Ákos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 21
 76. Bölcskei Kata, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 21
 77. Ertl Tibor, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 21
 78. Fekete Sándor, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 21
 79. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 21
 80. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 21
 81. Kunsági-Máté Sándor, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 21
 82. Lóránd Tamás, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 21
 83. Nyitrai Miklós, Biofizikai Intézet: 21
 84. Polgár Beáta, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 21
 85. Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 21
 86. Berente Zoltán, Kísérletes Képalkotó Diagnosztikai Kutatócsoport: 20
 87. Buzás Péter, Élettani Intézet: 20
 88. Kállai János, Magatartástudományi Intézet: 20
 89. Késmárky Gábor, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 20
 90. Kiss István, Orvosi Népegészségtani Intézet: 20
 91. Koppán Miklós, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 20
 92. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 20
 93. Rékási Zoltán, Anatómiai Intézet: 20
 94. Szelényi Zoltán, Transzlációs Medicina Intézet: 20
 95. Tényi Tamás, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 20
 96. Balaskó Márta, Transzlációs Medicina Intézet: 19
 97. Bene Judit, Orvosi Genetikai Intézet: 19
 98. Bogner Péter, Radiológiai Klinika: 19
 99. Gasz Balázs, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet: 19
 100. Hunyady Béla, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 19
 101. Kovács Krisztina, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 19
 102. Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet: 19
 103. Pádár Zsolt, Igazságügyi Orvostani Intézet: 19
 104. Sebestyén Andor, Klinikai Központ: 19
 105. Tóth Gyula, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 19
 106. Vincze Áron, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 19

TOP 100 CITÁCIÓ 2019

 1. Koller Ákos, Idegsebészeti Klinika: 8530
 2. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 8429
 3. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 6892
 4. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 6608
 5. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 6454
 6. Sík Attila, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete: 6311
 7. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 5832
 8. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 5672
 9. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 5063
 10. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 4546
 11. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 4360
 12. Ternák Gábor, Műveleti Medicina Tanszék: 3952
 13. Gallyas Ferenc, Idegsebészeti Klinika: 3882
 14. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 3726
 15. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 3643
 16. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 3514
 17. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 3489
 18. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 3446
 19. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 3394
 20. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 3329
 21. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 3229
 22. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 3104
 23. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 3020
 24. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 3016
 25. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 2976
 26. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 2903
 27. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 2795
 28. Rauch Tibor, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 2624
 29. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 2623
 30. Lázár Gyula, Anatómiai Intézet: 2597
 31. Kálai Tamás, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 2538
 32. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 2475
 33. Tóth Kálmán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 2448
 34. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 2431
 35. Gregus Zoltán, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 2394
 36. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 2391
 37. Gallyas Ferenc, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 2382
 38. Lénárd László, Élettani Intézet: 2378
 39. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 2311
 40. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 2164
 41. Sétáló György, Anatómiai Intézet: 2136
 42. Szabó Imre, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 2065
 43. Mózsik Gyula, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 2043
 44. Jandó Gábor, Élettani Intézet: 1975
 45. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1958
 46. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 1956
 47. Ábrahám István, Élettani Intézet: 1948
 48. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 1864
 49. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 1864
 50. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 1826
 51. Bajnok László Zoltán, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1695
 52. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1678
 53. Székely Miklós, Transzlációs Medicina Intézet: 1667
 54. Fekete Sándor, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 1665
 55. Varga Csaba, Élettani Intézet: 1664
 56. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 1650
 57. Bódis József, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 1598
 58. Hunyady Béla, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1587
 59. Rőth Erzsébet, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet: 1571
 60. Berki Tímea, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 1568
 61. Vajda Zsolt, Idegsebészeti Klinika: 1541
 62. Kosztolányi György, Orvosi Genetikai Intézet: 1524
 63. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 1384
 64. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 1382
 65. Horváth Iván, Szívgyógyászati Klinika: 1362
 66. Sétáló György (ifj.), Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1358
 67. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 1354
 68. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 1339
 69. Horváth Örs Péter, Sebészeti Klinika: 1327
 70. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1288
 71. Vermes Csaba, Ortopédiai Klinika: 1282
 72. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 1267
 73. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1263
 74. Ábrahám Hajnalka, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1239
 75. Kállai János, Magatartástudományi Intézet: 1235
 76. Ertl Tibor, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 1232
 77. Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1229
 78. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1215
 79. Berente Zoltán, Kísérletes Képalkotó Diagnosztikai Kutatócsoport: 1208
 80. Tényi Tamás, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 1191
 81. Horváth Zsolt, Idegsebészeti Klinika: 1170
 82. Kiss István, Orvosi Népegészségtani Intézet: 1162
 83. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1137
 84. Vincze Áron, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1137
 85. Lubics Andrea, Anatómiai Intézet: 1128
 86. Gyulai Rolland Péter, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 1125
 87. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 1119
 88. Pap Marianna, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1099
 89. Garami András, Transzlációs Medicina Intézet: 1097
 90. Hernádi István, Élettani Intézet: 1095
 91. Nyitrai Miklós, Biofizikai Intézet: 1084
 92. Pethő Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 1073
 93. Lóránd Tamás, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 1057
 94. Bene Judit, Orvosi Genetikai Intézet: 1054
 95. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 1027
 96. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 1024
 97. Polgár Beáta, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1022
 98. Bogner Péter, Radiológiai Klinika: 1018
 99. Késmárky Gábor, I.sz. Belgyógyászati Klinika: 997
 100. Bogár Lajos, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet: 980

Dr. Reglődi Dóra felsorolta a legnagyobb publikációs aktivitást mutató intézeteket és klinikákat is. Az első táblázat a 2019. évi összesített IF alapján kialakult intézeti sorrendet mutatja, a második pedig a 2019. évi egy fő diplomásra jutó, összesített impakt faktor alapján kialakult intézeti sorrendet.

Az IF alapján kialakult intézeti sorrend, az első 23-at feltüntetve, ahol 40 impakt faktor feletti összteljesítmény volt:

 • Transzlációs Medicina Intézet: 188.889
 • I.sz. Belgyógyászati Klinika: 171.067
 • Gyermekgyógyászati Klinika: 143.743
 • Idegsebészeti Klinika: 128.179
 • Neurológiai Klinika: 125.41
 • Laboratóriumi Medicina Intézet: 119.996
 • Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 110.497
 • Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 97.517
 • Bioanalitikai Intézet: 96.642
 • Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium: 81.207
 • Élettani Intézet: 70.103
 • Anatómiai Intézet: 64.908
 • Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 62.291
 • Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 58.806
 • Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 53.383
 • Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 52.53
 • Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 51.949
 • Onkoterápiás Intézet: 51.185
 • Szívgyógyászati Klinika: 45.645
 • Pathologiai Intézet: 45.597
 • Fogászati és Szájsebészeti Klinika: 44.593
 • Magyar Cochrane Tagozat: 42.797
 • Orvosi Népegészségtani Intézet: 41.713

Az egy fő diplomásra jutó, összesített impakt faktor alapján kialakult intézeti sorrend, ahol a kari átlag 1,03 feletti 2019-es teljesítmény volt/fő. Ez összesen 23 intézetben valósult meg:

 • Transzlációs Medicina Intézet: 6.99
 • Bioanalitikai Intézet: 6.9
 • Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 6.56
 • Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 4.6
 • Orvosi Biológiai Intézet: 4.06
 • Laboratóriumi Medicina Intézet: 3.42
 • Anatómiai Intézet: 3.09
 • Neurológiai Klinika: 3.05
 • Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 2.96
 • Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 2.8
 • Igazságügyi Orvostani Intézet: 2.75
 • Idegsebészeti Klinika: 2.41
 • Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 2.17
 • Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 1.99
 • Orvosi Genetikai Intézet: 1.95
 • Orvosi Népegészségtani Intézet: 1.73
 • Élettani Intézet: 1.7
 • I.sz. Belgyógyászati Klinika: 1.64
 • Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 1.52
 • Gyermekgyógyászati Klinika: 1.51
 • Onkoterápiás Intézet: 1.46
 • Pathologiai Intézet: 1.16
 • Műveleti Medicina Tanszék: 1.08

A tudományos dékánhelyettes hangsúlyozta, hogy továbbra is fontosnak tartják a kar kutatóinak ösztönzését és a pályázati aktivitás növelését, ehhez a kar kari pályázatokkal járul hozzá, amiknek a részletes adatait is bemutatta. Köszönetet mondott a statisztikai adatokért Milánkovics Róbertnek, az ÁOK Könyvtára munkatársának, valamint a Tudományos Bizottság tagjainak.

 

A kiváló szerzőknek ezúton is gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Hírarchívum