Hírek

Egyéb hírek - 2021. január 8, péntek

Újévi köszöntő ünnepség és díjkiosztás

Online újévi köszöntő ünnepséget rendezett karunk január 7-én, amelyen egyetemünk vezetőségének jelenlétében, kiemelkedő munkájuk elismeréseként karunk oktatóit is díjazták.

Dr. Miseta Attila rektor összegezte a tavalyi év történéseit, kihívásait, megköszönve a munkatársak áldozatkész munkáját, egyben felvázolta az idei év feladatait, céljait.

Dr. Sebestyén Andor, a Klinikai Központ elnöke is utalt arra, milyen nehézségekkel járt a 2020-as év a koronavírus járvány miatt, mekkora erőket kellett mozgósítani és összefogást generálni annak kezeléséhez. Beszélt arról, hogy az idei év is hasonló kitartást igényel a Klinikai Központ munkatársaitól, akiknek háláját fejezte ki.

Dr. Nyitrai Miklós, karunk dékánja is megköszönte a munkatársak kitartását, rugalmasságát, elkötelezettségét évértékelő beszédében. Hangsúlyozta, mekkora szerepe van ebben a csapatszellemnek, amiben a továbbiakban is hisz. Mint mondta, sok feladat vár a karra idén is, ám közös erővel, hittel mindez megvalósítható. A cél az, hogy a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara mihamarabb a legjobb 200 orvosegyetem közé kerüljön. 

Számos elismerést is átadtak az ünnepségen.

Karunkon az egyetemi tanári és egyetemi docensi kinevezésben részesülő munkatársak számára a dékán a kar címerével ellátott órát adományoz. Az óra hátlapján egyetemi tanárok esetében a „full professor”, egyetemi docensek esetében az „associate professor” felirat és az oktató aláírása, továbbá a karon kiadott órák számát jelző sorszám található.

A 2020-ban kinevezett egyetemi tanárok:      

 • Dr. Bellyei Szabolcs, Onkoterápiás Intézet
 • Dr. Csontos Csaba, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Dr. Halmosi Róbert, I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Dr. Tornóczki Tamás, Pathológiai Intézet
 • Dr. Zelena Dóra, Élettani Intézet

A 2020-ban kinevezett egyetemi docensek:

 • Dr. Bán Ágnes, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Dr. Hadzsiev Kinga, Orvosi Genetikai Intézet
 • Dr. Kemény Ágnes, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium
 • Dr. Nagy András Dávid, Anatómiai Intézet
 • Dr. Simon Mária, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Dr. Tárnok András, Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Turzó Kinga, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
 • Dr. Varjú-Solymár Margit, Transzlációs Medicina Intézet

 

A kinevezésekhez szívből gratulálunk!

Az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája cím

A kitüntetések adományozásáról szóló Dékáni Utasítás 4.§-a alapján a dékán saját jogán, illetve a Klinikai Központ elnökének javaslatára évente egy alkalommal három elméleti intézetet és három klinikát részesít „Az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája” címben. A kitüntetett intézetek és klinikák oklevelet kapnak és pénzjutalomban részesülnek.

A következő intézetek és klinikák számára került odaítélésre a cím:

 • Anatómiai Intézet
 • Élettani Intézet
 • Igazságügyi Orvostani Intézet

 

 • Gyermekgyógyászati Klinika
 • Neurológiai Klinika
 • Onkoterápiás Intézet

Az Orvos- és Fogorvosnap elismerései

Az Orvos- és Fogorvosnap a tavalyi évben sajnos nem került megrendezésre a járvány miatt, ezért az elismerések átadására most került sor.

A szabályzat szerint az orvoskar Pro Facultate Medicinae emlékérmet adományoz azok számára, akik a kar érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek. A részletes méltatást az Orvoskari Hírmondó következő számában tesszük közzé.

Pro Facultate Medicinae emlékérem

Az Általános Orvostudományi Kar a Pro Facultate Medicinae emlékérem arany fokozatát adományozta

 • dr. Ertl Tibornak, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika emeritus professzorának.

A Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát adományozta

 • dr. Arany Antalnak, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika főorvosának,
 • dr. Füzesi Zsuzsannának, a Magatartástudományi Intézet egyetemi tanárának és
 • dr. Pakodi Ferencné dr. Dérczy Katalinnak, az Orvosi Képalkotó Klinika

klinikai főorvosának.

A Pro Facultate Medicinae emlékérem bronz fokozatát adományozta

 • Borbély Beatrix ápolónőnek, a Neurológiai Klinika munkatársának,
 • Csizmadia Zsuzsannának, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet ápolásszakmai igazgatóhelyettesének,
 • Kálócziné Tahi Máriának, a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika ápolásszakmai igazgatóhelyettesének és
 • Schindlné Horváth Melindának, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika ápolásszakmai igazgatóhelyettesének.

Dékáni dicséret

Dékáni dicséretben részesülnek azok a munkatársak, akik legalább 20 éve mindennapi felelősségteljes munkájukkal, emberi magatartásukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató jellemükkel, szolgálatkészségükkel, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájukkal sokat tettek orvoskarunk fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért.

 • Budavári Edit, ápolásszakmai-igazgatóhelyettes, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Dr. Bekő Viktória, szakorvos, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Dr. Kött Ilona, adjunktus, Onkoterápiás Intézet
 • Dr. Melczer Attila Tiborné, minőségirányítási felelős, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
 • Dr. Németh Adrienne, adjunktus, Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
 • Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet
 • Fábián Katalin, vezető aneszteziológus asszisztens, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Heizer Csilla, gyógytornász, Ortopédiai Klinika
 • Henczné Varga Judit, műtős szakasszisztens, Urológiai Klinika
 • Kalmár Gabriella, képi diagnosztikai asszisztens, Orvosi Képalkotó Klinika
 • Kovács Mária, műtős szakasszisztens, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
 • Magné Szigeti Andrea, röntgen asszisztens, Onkoterápiás Intézet
 • Pókos Józsefné, ápolónő, Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika
 • Rónai Krisztina, igazgatási ügyintéző, Orvosi Népegészségtani Intézet
 • Soltész Ágnes, osztályvezető ápolónő, Neurológiai Klinika
 • Wéber György, kardiotechnikus, Szívgyógyászati Klinika

Dékáni Elismerő Oklevél

Dékáni Elismerő Oklevélben részesültek kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként a következő munkatársaink:

 • Dr. Berenténé Dr. Bene Judit, egyetemi docens, Orvosi Genetikai Intézet
 • Dr. Garami András, egyetemi docens, Transzlációs Medicina Intézet
 • Dr. Jáksó Krisztián, klinikai főorvos, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 • Dr. Kiss Andrea, radiológus szakorvos, Orvosi Képalkotó Klinika
 • Gadóné Wunderlich Andrea, orvosírnok, Szívgyógyászati Klinika
 • Potos Rita, ügyvivő szakértő, Szak- és Továbbképző Központ
 • Sándor Imre Lászlóné, szakasszisztens, Orvosi Képalkotó Klinika

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

 

Az Orvos- és Fogorvosnapon korábban átadásra került, oktatáshoz kapcsolódó díjak a 2020-as év vonatkozásában (Romhányi Emlékérem, Legjobban Oktató Elméleti Intézet, Legjobban Oktató Klinika, Kiváló Gyakorlatvezető) a tavasszal megrendezésre kerülő Oktatók Ünnepe keretében kerülnek átadásra.

Kiválasztásra került a kar 2021. évi fehér- és vörösbora is. A nyertes a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2018-as Cirfandli fehérbora, és a Stier Pincészet 2016-os Cabernet Franc vörösbora lett.

PPT előadás:

Hírarchívum