Hírek

Dékáni tájékoztató - 2021. január 29, péntek

A többletfeladat-kitűzések véghatáridejének meghosszabbítása a Klinikai Központ közalkalmazottjaira vonatkozóan– dékáni levél

Tisztelt Oktató Kollégák!

Mint az Önök előtt is ismert, az ÁOK idegen nyelvű képzési programjaiban oktatóként résztvevő közalkalmazottak évről-évre többletfeladat-kitűző alapján részesülnek külön díjazásban (óra- és vizsgadíjak).

A jelenleg hatályos többletfeladat-kitűzők érvényessége 2021. január 31-ig szól, emiatt új többletfeladat-kitűzések váltak aktuálissá.

Tekintettel a Klinikai Központ állományában dolgozó, az idegen nyelvű képzésekben óraadóként, vizsgáztatóként résztvevő munkatársak 2021. március 1-től esedékes jogviszony-váltására (egészségügyi szolgálati jogviszony), a többletfeladat-kitűzésekkel kapcsolatos feladatok duplikálásának elkerülése, az elszámolások és kifizetések folyamatosságának biztosítása érdekében a 2021. január 31-ig hatályos többletfeladat-kitűzések véghatáridejét a KK-közalkalmazottak esetében - mint a feladatot kitűző ÁOK nevében kötelezettségvállalásra jogosult – 2021. február 28-ig meghosszabbítom az azokban foglalt feltételek változatlanul hagyása mellett.

Tekintettel arra, hogy a tavaszi szemeszter 2021. február 8-án kezdődik, ez azt jelenti, hogy a KK-alkalmazottak esetében az első három oktatási hét idegen nyelvű órateljesítései a fentiekben meghosszabbított többletfeladat-kitűzések alapján kerülnek elszámolásra. Az ennek adminisztrációs támogatását szolgáló órajelentés/teljesítésigazolás mintája a kari honlapon, a kari Gazdasági Referatúra Dokumentumtárában holnaptól elérhető, onnan letölthető.

Az ÁOK idegen nyelvű képzési programjaiban résztvevő többi – azaz nem a KK-hoz tartozó – munkatárs esetében az új többletfeladat-kitűzések ügyviteli folyamata a korábbi gyakorlatnak megfelelően történik, az ehhez szolgáló minták még januárban ugyancsak elérhetőek lesznek a Referatúra Dokumentumtárában, a tavaszi szemeszterre vonatkozó óra- és vizsgajelentés/teljesítésigazolás mintákhoz hasonlóan.

Itt hívom fel a figyelmet, hogy a tavaszi szemeszterben az órajelentések elszámolási időszakai az előző években megszokottakhoz képest változnak: 2021. tavaszán négy „etap” lesz, melyek rendre 3-4-4-3 oktatási hét hosszúságúak. Kérem, hogy az órajelentések lezárása, továbbítása során erre legyenek figyelemmel.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Nyitrai Miklós

dékán

 

 

Ellenjegyző:

Porvay Péter

gazdálkodási referens

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum