Hírek

PhD és habilitáció - 2021. február 1, hétfő

Dr. Almási Róbert Gyula on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája (D94)

értesíti Önt és munkatársait, hogy

 

Dr. Almási Róbert Gyula

egyetemi adjunktus

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

 

 

2021. február 10-én (szerda) 9 órai kezdettel az Anaesthesiológia tantárgy keretében A regionális anesztézia címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

 

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE2OGZkMGMtMzdhZS00MmM5LTk1ZDEtMWVlZTNlYTQzOWVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d 

 

 

2021. február 10-én (szerda) 10 órai kezdettel az Anaesthesiology tantárgy keretében Chronic pain management címmel (angol nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

 

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUzZDdhOTctNWZiOS00YjZhLWIzZDctZDY0NjkyNTBlZmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d 

 

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

 

Ultrahang irányítással végzett regionális anesztézia a perioperatív és krónikus fájdalomcsillapításban

 

 

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2021. február 10-én (szerda) 11 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

 

Belépés linkkel https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYyMjZiYWItNDUwYy00OTBmLTg2OTMtMDkyYmMxNTYwOTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d 
 

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Than Péter egyetemi tanár (PTE ÁOK Ortopédiai Klinika)

tagok: Dr. Fazekas Gábor osztályvezető főorvos (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet)

Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár (DE AITK)

 

Hírarchívum