Hírek

PhD és habilitáció - 2021. február 15, hétfő

Dr. Lénárd László Péter on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája (D94) értesíti Önt és munkatársait, hogy

Dr. Lénárd László Péter

egyetemi adjunktus

Szívgyógyászati Klinika

 

2021. március 1-jén (hétfő) 8 órai kezdettel a Surgery tantárgy keretében Surgery of the heart valves címmel (angol nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

EA Surgery 1 (OAK-SE1-T-2020212-MEA-KSE1-E): Belépés kóddal: 3ytaive

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af833f021bc8d4fed92f6071954b44367%40thread.tacv2/1613033133071?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d 

 

 

2021. március 1-jén (hétfő) 9 órai kezdettel a Sebészet tantárgy keretében Szívbillentyűk sebészete címmel (magyar nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

EA Sebészet 1. (OOK-SE1-T-2020212-MEM-KSE1-E): Belépés kóddal: u2bcdxx

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20e3a97f1bc748e09c87aae23aa2ef3c%40thread.tacv2/1613033202130?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d 

 

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

A pericardiális folyadék immunológiai vizsgálata

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2021. március 1-jén (hétfő) 11 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjllZTFkNDgtOWM3NS00NmE3LThiOTktNzUwNzkyMGQ0YjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d 

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár (PTE ÁOK Aneszteziológiai Intenzív Terápiás Intézet)

tagok: Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi tanár (SE Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika)

Dr. Szerafin Tamás egyetemi tanár (DE Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika)

Hírarchívum