Hírek

Intézeti hírek - 2021. március 25, csütörtök

Szaknyelvi kreditkurzusok és nyelvi követelmények

Szaknyelvi kreditkurzusok

A Karon kredit rendszerű szaknyelvi oktatás folyik angol és német nyelvből. A szaknyelvi kurzusok részben a kötelezően választható, részben a szabadon választható tantárgyi csoportban kaptak helyet, 2-2 kredit értékkel.  Felvételük a NEPTUN rendszeren keresztül történik. 

A Kari Szaknyelvi Vizsga (szaknyelvi záróvizsga részletes leírását lásd lentebb) kritérium-követelményként szerepel. A szaknyelvi kurzusok teljesítése a kreditek megszerzésén túl segíti a vizsgára történő felkészülést.

Nyelvi követelmények

1. A diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelmény

A diploma megszerzésének feltétele egy középfokú (B2 szintű), írásbeli és szóbeli államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése angol, francia, német, spanyol vagy orosz nyelvből a 2017-es év előtt megkezdett tanulmányok esetén. 2017-ben megkezdett tanulmányok esetén és ettől kezdődően felmenő rendszerben pedig, egy középfokú (B2 szintű), írásbeli és szóbeli államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése angol nyelvből.

2. Az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelmény

A kreditrendszerű oktatásban az Általános Orvostudományi Kar általános orvosi és fogorvosi szakán a középfokú, írásbeli és szóbeli angol, (a Gyógyszerész Karon angol vagy német) Kari Szaknyelvi Vizsga letétele szükséges a tanulmányok lezárásához.  A Kari Szaknyelvi Vizsga letételének ajánlott időpontja a 4. félév vége.  A vizsgát legkésőbb a 7. félév megkezdése előtt le kell tenni. Nyelvvizsgázási lehetőség tanévenként kettő alkalommal van, általában a szorgalmi időszak utolsó hetében, tekintve, hogy a Kari Szaknyelvi Vizsga kritérium-követelmény.

3. A PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga elismerése

A Nyelvi Intézetben 2000-től kezdődően rendelkezésére áll a PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga. Ez a nyelvvizsga mind a diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelményt mind az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelményt kielégíti. A vizsgáról részletes tájékoztatás: a PROFEX Nyelvvizsgaközpontban ill. az aok.pte.hu/profex internetes címen.

Hírarchívum