Hírek

Oktatási hírek - 2021. március 30, kedd

Szaknyelvi kreditkurzusok és nyelvi követelmények - GYTK

Szaknyelvi kreditkurzusok

A Karon kredit rendszerű szaknyelvi oktatás folyik angol és német nyelvből. A szaknyelvi kurzusok részben a kötelezően választható, részben a szabadon választható tantárgyi csoportban kaptak helyet, 2-2 kredit értékkel.  Felvételük a NEPTUN rendszeren keresztül történik. 

A Kari Szaknyelvi Vizsga (szaknyelvi záróvizsga részletes leírását lásd lentebb) kritérium-követelményként szerepel. A szaknyelvi kurzusok teljesítése a kreditek megszerzésén túl segíti a vizsgára történő felkészülést.

Nyelvi követelmények

1. A diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből vagy nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

2. Az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelmény

A kreditrendszerű oktatásban középfokú, írásbeli és szóbeli angol vagy német Kari Szaknyelvi Vizsga letétele szükséges a tanulmányok lezárásához.  A Kari Szaknyelvi Vizsga letételének ajánlott időpontja a 4. félév vége. Nyelvvizsgázási lehetőség tanévenként kettő alkalommal van, általában a szorgalmi időszak utolsó hetében, tekintve, hogy a Kari Szaknyelvi Vizsga kritérium-követelmény.

3. A PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga elismerése

A Nyelvi Intézetben 2000-től kezdődően rendelkezésére áll a PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga. Ez a nyelvvizsga mind a diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelményt mind az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelményt kielégíti. A vizsgáról részletes tájékoztatás: a PROFEX Nyelvvizsgaközpontban ill. az aok.pte.hu/profex internetes címen.

 

Hírarchívum