Hírek

PhD és habilitáció - 2021. április 13, kedd

Dr. Márton Zsolt on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája (D94)

értesíti Önt és munkatársait, hogy

 

Dr. Márton Zsolt

egyetemi adjunktus

I. sz. Belgyógyászati Klinika

 

2021. április 21-én (szerda) 9 órai kezdettel a Cardiology tantárgy keretében Acute heart failure címmel (angol nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35322c1d779e463dabb0eaf35ab7b390%40thread.tacv2/1618230044153?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

2021. április 21-én (szerda) 12:30 órai kezdettel a Belgyógyászat tantárgy keretében Akut szívelégtelenség címmel (magyar nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1b6a4f698157445bbe5c0657f7bb7794%40thread.tacv2/1618230121933?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

Hemoreológiai eltérések cerebrovascularis és kritikus állapotú betegekben; postresustitaciós apoptózis markerek prognosztikai jelentősége

 

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2021. április 21-én (szerda) 11 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Belépés linkkel https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac5e66d5d42bf4680855b85221ae429a8%40thread.tacv2/1618230209425?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár (PTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet)

tagok: Dr. Kiss Róbert Gábor c. egyetemi tanár (MH Egészségügyi Központ)

Dr. Németh Norbert egyetemi tanár (DE Sebészeti Műtéttani Tanszék)

 

 

Hírarchívum