Hírek

Sajtószoba - 2021. április 13, kedd

Világszínvonalú kutatások – egyre több a szabadalom a Pécsi Tudományegyetemen

A hazai székhelyű jogosultak közül a legtöbb Magyarországon hatályosított európai szabadalommal a Pécsi Tudományegyetem rendelkezett 2020-ban a Richter és az Egis mellett – a hír a Világgazdaság című lapban jelent meg a napokban. A Pécsi Tudományegyetem jelenleg 161 szabadalommal rendelkezik, ezek közül 19 a belföldi és 142 a nemzetközi. Utóbbiak több mint 20 országra – többek között Ausztrália, Kína, Japán, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Franciaország – terjednek ki.

A Pécsi Tudományegyetem a 2000-es évek eleje óta nagy hangsúlyt fektet az egyetemen születő szellemi alkotások felkutatására, védelmére, és azok piacra segítésére. Ezek nagy része találmány, vagy olyan oltalomképes szellemi alkotás, melynek iparjogvédelmi oltalmát az egyetem biztosítja és fedezi. Az oltalmaztatási költségek fedezésére egyetemi alap működik a PTE-n.

A hazai egyetemek sorában a pécsi az elsők között ismerte fel, hogy kutatási, fejlesztési kapacitásainak, tudásvagyonának, kutatási eredményeinek tudatos kezelése, azok megóvása és piaci hasznosítása érdekében szükséges egy olyan önálló szervezeti egység létrehozása, amely ezeket a feladatokat célzottan látja el. A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Főosztály feladata, hogy az egyetem tudásbázisát hatékonyan bekapcsolja az innovációs folyamatokba, és ezáltal a kutatás-fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság és a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká válva hasznosuljanak.

A hír kapcsán dr. Felinger Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem innovációs rektorhelyettese elmondta, hogy 2005 óta már van szabályozása az egyetemnek a szellemi tulajdon kezelésére, ami a kollégák számára is nagyon kedvező, hiszen a költségeket alapvetően az egyetem állja, viszont a bevételekből a kutatók is hasznosulnak. Emellett az elmúlt években lehetőség nyílt arra, hogy belső pályázat útján az egyetem kutatói akár 7 millió forintos támogatást is elnyerhetnek olyan ötletek megvalósítására, amelyekben látnak piaci lehetőséget, vagy esetleg cégek érdeklődnek irántuk. Egyértelmű, hogy ez egy sikertörténet, mert számos olyan találmányuk van, amelyek iránt komoly ipari érdeklődés is mutatkozik.

A szellemi tulajdon kezelési szabályzata alapján az itt születő kutatási eredmények szabadalmi védelmét az egyetem látja el, és ennek valamennyi költségét is fedezi. Amennyiben a szellemi alkotás a piacon hasznosul és bevételt hoz, úgy a költségekkel csökkentett összeg 70%-a a kutatót, a feltalálót illeti. A szabadalmak 44%-a a természettudományok, 35%-a az orvostudomány és a gyógyszerésztudomány, 14%-a a műszaki, 7%-a pedig egyéb, így például a szőlészet területéről kerül ki. Ezeken kívül más iparjogvédelmi oltalmi formák is vannak, például növényfajta, védjegy és használati mintaoltalom. A szabadalom – amellett, hogy kizárólagos jogot biztosít a megoldás használatára, eladására vagy más módon történő hasznosítására – fontos objektív mutatója és mérőeszköze a világviszonylatban új és feltalálói tevékenységen alapuló tudományos eredményeknek is.

Az Univ TV témában készült videója itt tekinthető meg:

Forrás:

PTE

Fotó:

Csortos Szabolcs, UnivPecs

Hírarchívum