Hírek

PhD és habilitáció - 2021. április 16, péntek

Dr. Kónyi Attila on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája (D94)

értesíti Önt és munkatársait, hogy

 

Dr. Kónyi Attila

egyetemi adjunktus

Szívgyógyászati Klinika

 

2021. április 26-án (hétfő) 8 órai kezdettel a Surgery tantárgy keretében Clinical Cardiac Pacing and Defibrillation címmel (angol nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af833f021bc8d4fed92f6071954b44367%40thread.tacv2/1618410527268?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

2021. április 26-án (hétfő) 9 órai kezdettel a Sebészet tantárgy keretében Pacemaker és ICD terápia, reszinkronizációs kezelés címmel (magyar nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20e3a97f1bc748e09c87aae23aa2ef3c%40thread.tacv2/1618410631693?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

Szívelégtelen betegek reszinkronizációs kezelése, remote monitoring rendszerek előnye CRT hordozó betegek esetén

 

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2021. április 26-án (hétfő) 10 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTUyZWQxOTMtZWY0Ni00Yzk2LTk2NGEtMTg2YzBmNjkwNGMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár (PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet)

tagok: Dr. Gellér László Alajos egyetemi tanár (SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika)

Dr. Sepp Róbert egyetemi tanár (SzTE II. sz. Belklinika Kardiológiai Központ)

 

Hírarchívum