Hírek

PhD és habilitáció - 2021. április 19, hétfő

Dr. Kanizsai Péter László on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája (D94)

értesíti Önt és munkatársait, hogy

 

Dr. Kanizsai Péter László

egyetemi adjunktus

Sürgősségi Orvostani Tanszék

 

2021. április 27-én (kedd) 8 órai kezdettel a Gyermekfogászat 2. tantárgy keretében Szepszis korai felismerése, differenciáldiagnosztikája különös tekintettel a dentoalveoláris és orális gócokra címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4cd0d46a09e4f88ae32435d83549ed5%40thread.tacv2/1618824480035?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

2021. április 27-én (kedd) 9 órai kezdettel a Paediatric Dentistry 2. tantárgy keretében Early recognition and differential diagnostics of sepsis with a special focus on dentoalveolar and oral sources címmel (angol)

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a370b55aebe1f40e2bdabf32121a6d4e0%40thread.tacv2/1618824675911?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

Szepszis a sürgősségi ellátásban. Paradigmaváltás az akut ellátásban

 

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2021. április 27-én (kedd) 10:15 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ3MmFkN2ItNTUwYS00M2MwLTk3YzEtODM4ODczYjRmYTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Gyulai Rolland egyetemi tanár (PTE ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika)

tagok: Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár (DE Sürgősségi Orvostani Tanszék)

Dr. Szathmári Miklós egyetemi tanár (SE Belgyógyászati és Onkológiai Klinika)

Hírarchívum