Hírek

PhD és habilitáció - 2021. április 22, csütörtök

Dr. Kajtár Béla István on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája (D94)

értesíti Önt és munkatársait, hogy

 

Dr. Kajtár Béla István

egyetemi adjunktus

Patológiai Intézet

 

2021. május 5-én (szerda) 10 órai kezdettel a Pathológia 2. Szisztémás szerv pathológia tantárgy keretében Lymphoid neoplasiák általános jellemzői címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab62daa2ae95b4ac1849487e9a4ac3474%40thread.tacv2/1618916582439?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

2021. május 5-én (szerda) 12 órai kezdettel a Pathology 2. Systemic – Organ Pathology tantárgy keretében General characteristics of lymphoid neoplasms címmel (angol nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a585a6925f441464fb8bae68dcd1b3343%40thread.tacv2/1618916672269?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

Genetikai eltérések malignus tumorokban: módszertani és elméleti megfontolások

 

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2021. május 5-én (szerda) 14 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM5OGY1YTItOTUwOS00MTY5LTkxYTctZjAyZjEyOWVlOTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Büki András egyetemi tanár (PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika)

tagok: Dr. Molnár Péter egyetemi tanár (DE Patológiai Intézet)

Dr. Tímár József egyetemi tanár (SE II. sz. Patológiai Intézet)

Hírarchívum