Hírek

PhD és habilitáció - 2021. április 27, kedd

Dr. Bölcskei Kata on-line habilitációs előadásai

habilitáció

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint a Gyógyszertudományok Doktori Iskolája (D92)

értesíti Önt és munkatársait, hogy

 

Dr. Bölcskei Kata

egyetemi adjunktus

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

 

 

2021. május 7-én (péntek) 9 órai kezdettel a Gyógyszertan 2. tantárgy keretében HIV-ellenes szerek címmel (magyar nyelven) on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a483ff3d32fe84e45825847403f792158%40thread.tacv2/1619089880964?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

2021. május 7-én (péntek) 13 órai kezdettel a Pharmacology 2. tantárgy keretében Antiviral drugs againts HIV címmel (angol nyelven), on-line nyilvános tantárgyi előadást tart.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac30d4e7d0e714851890675e8a056b637%40thread.tacv2/1619090130652?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

 

TRPV1 receptor agonisták és antagonisták analgetikus hatásainak vizsgálata és új analgetikum célmulekulák keresése in vivo állatmodellekben

 

címmel on-line nyilvános tudományos előadást tart 2021. május 7-én (péntek) 11 órai kezdettel. Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

Belépés linkkel: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY3YzQwNjEtMWQ5My00ZjY2LWIxYmUtMWEzN2EwZWM1ZTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d
 

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Janszky József egyetemi tanár (PTE Neurológiai Klinika)

tagok: Dr. Bari Ferenc egyetemi tanár (SzTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet)

Dr. Gyires Klára egyetemi tanár (SE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Hírarchívum