Hírek

Pályázati hírek - 2021. május 30, vasárnap

PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program – MÓDOSÍTOTT beadási határidő: július 9.

A PTE idén is meghirdette a tehetséges, szakterületükön legkiválóbb hallgatói számára a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programot (KITEP), ami az egyéni munkatervnek megfelelően folytatott szakmai munkavégzést támogatja.

A pályázat beadásának határideje módosításra került: 2021. július 9. (péntek), 23 óra 59 perc (2021. július 2. helyett)

Célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válásának támogatása. Alapját a témavezető oktatók (tutorok) irányításával végzett, hallgatói kutató- és szakmai munka képezi. A KITEP a tanév 10 hónapjára a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összegének kétszeresével egyenlő, jelenleg 80.000 Ft/hó ösztöndíjat jelent.

A pályázat beadásának MÓDOSÍTOTT határideje:

2021. július 9. péntek, 23 óra 59 perc.

A pályázathoz kapcsolódó minden információ és dokumentáció elérhető ezen a linken:  kitep.pte.hu

A PTE a 2021/2022-es KITEP-pályázatokat kizárólag ezen az elektronikus portálon keresztül fogadja.

 

A pandémia miatt több kar számos szakja esetében a tanév 2021. augusztus 31-ig tart. Ezeken a szakokon a két lezárt félévi tanulmányi eredményeket a 2019/2020-as tanév II. félévi és a 2020/2021-es tanév első félévi eredményei jelentik.

A bírálati folyamatban fontos feladata van a karonként felállítandó bíráló bizottságoknak. A szabályzatban írtak szerint:

18. § A kari bizottság három tagból áll. Tagja a kar tudományos vagy oktatási dékánhelyettese (pontozási joggal, a bizottság elnökeként), a kar vezetése által kijelölt, a tehetséggondozás területén (TDK, szakkollégium) tapasztalatokkal rendelkező oktató (pontozási joggal), a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) által delegált tag (pontozási joggal). A kari bizottság üléséről jegyzőkönyv készül.

Idén - a korábbi gyakorlattól eltérően - a bírálat során nem lesz szóbeli meghallgatás, a kari bizottság az elektronikus felületen keresztül ér majd el minden pályázati anyagot. A kari sorrend kialakítása 2021. július 12-23. között lesz esedékes.

A kari bíráló bizottság összetételét, a bizottsági tagok elektronikus elérhetőségét Kassai Petronella KITEP egyetemi koordinátornak 2021. június 10-ig kérik elküldeni a kassai.petronella@pte.hu e-mail címre.A bizottság tagjai részletes tájékoztató anyagot fognak kapni a kapcsolódó tudnivalókról.

A PTE tehetségoldalain is közzétették a hírt:  

tehetseg.pte.hu

Hírarchívum