Hírek

Egyéb hírek - 2021. június 8, kedd

Pedagógusnapi ünnepi szenátusi ülés

Pedagógusnapi ünnepi szenátusi ülés keretében a Pécsi Tudományegyetemen Professor Emerita és Professor Emeritus címek adományozására, valamint egyetemi címek, kitüntetések és elismerések átadására került sor.

Professor Emerita és Professor Emeritus címek adományozása

Az egyetem szenátusa az Általános Orvostudományi Kar tanácsának egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott dr. Molnár Dénes professzornak, a kar fejlődése érdekében kimagaslóan példaértékű tudományos, oktató és gyógyító tevékenysége elismeréseként, és

Professor Emerita címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Barthóné dr. Szekeres Juliannának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának.

Egyetemi címek adományozása

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át:

 • Dr. Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház intézményvezetője,
 • Dr. Király Ágnes Éva, a Dr. Király Gastroenterológiai Intézet ügyvezető igazgatója,
 • Dr. Papp Előd, a Dombóvári Szent Lukács Kórház orvosigazgatója.

A szenátus döntése értelmében címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át:

 • Dr. Bokor Magdolna, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet osztályvezető főorvosa,
 • Dr. Nikl János, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház nyugalmazott neurológus szakorvosa.

Arany Katedra-díj

A Pécsi Tudományegyetem rektora Arany Katedra-díjat adományozott azoknak az általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén. A 2021-es esztendőben Arany Katedra-díjban részesült:

 • Dr. Horváth Judit, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docense,
 • Dr. Gregus Zoltán, az Általános Orvostudományi Kar professor emeritusa.

Rektori dicséretben részesült egyetemi polgárok

A Pécsi Tudományegyetem rektora a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára magas színvonalú és lelkiismeretes munkájuk elismeréseképpen rektori dicséretben részesítette az alábbi munkatársakat:

az Általános Orvostudományi Karon

 • Boda Szilviát, a Tanulmányi Hivatal ügyvivő szakértőjét,
 • Bódis Emőkét, aTanulmányi Hivatal ügyvivő szakértőjét,
 • Jámborné Herczeg Erikát, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet vegyésztechnikusát,
 • Látschám Gáborné Spengler Erikát, a Dékáni Hivatal igazgatási ügyintézőjét,
 • Meiszter Erikát, az Egészségügyi, Nyelvi és Kommunikációs Intézet tudományos segédmunkatársát,
 • Dr. Rinfel Józsefet, az Alapellátási Intézet intézeti főorvosát, intézetigazgató-helyettesét,
 • Zöldhegyi Józsefné Zsoldos Máriát, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet laboratóriumi asszisztensét.

a Gyógyszerésztudományi Karon

 • Lovász Andrea Katalin ügyvivő szakértőt.

a Klinikai Központban

 • Bazsonyi Istvánt, az Idegsebészeti Klinika osztályvezető ápolóját,
 • Bonczók Andreát, az Onkoterápiás Intézet diplomás ápolóját,
 • Dr. Bertalan Andreát, a Szívgyógyászati Klinika szakorvosát,
 • Szegőné Orbán Zsófiát, a Szívgyógyászati Klinika gazdasági ügyintézőjét,
 • Dr. Erhardt Évát, a Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docensét,
 • Turupoliné Tőkés Irmát, a Gyermekgyógyászati Klinika szakápolóját,
 • Dr. Faluhelyi Nándort, az Orvosi Képalkotó Klinika adjunktusát,
 • Dr. Labudek Renátát, a Sürgősségi Betegellátó Osztály klinikai szakorvosát,
 • Dr. Szilágyi Csillát, a Sürgősségi Betegellátó Osztály klinikai szakorvosát,
 • Dr. Márton Zsoltot, az I. Belgyógyászati Klinika adjunktusát,
 • Dr. Péterfi Zoltánt, az I. Belgyógyászati Klinika egyetemi docensét, tanszékvezetőt,
 • Dr. Nagy Tamást, a Laboratóriumi Medicina Intézet adjunktusát, intézetigazgató-helyettesét,
 • Somogyi-Végh Annát, a Klinikai Központi Gyógyszertár intézeti szakgyógyszerészét,
 • Forray Máriát, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika osztályvezető ápolóját,
 • Gémesi-Gátszegi Szabina Esztert, az Urológiai Klinika ápolásszakmai igazgatóhelyettesét,
 • Hauckné Nagyházi Mónikát, a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika vezető műtős szakasszisztensét,
 • Lamár Ibolya Ilonát, a Laboratóriumi Medicina Intézet ápolásszakmai igazgatóhelyettesét,
 • Kovács Adrienn-t, a Neurológiai Klinika asszisztensét,
 • Hegedűs Ritát, az Ortopédiai Klinika diplomás főápolóját,
 • Morváné Kiss Andreát, a Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika onkológiai szakasszisztensét,
 • Müllerné Dobos Évát, a Reumatológiai és Immunológiai Klinika gazdasági ügyintézőjét,
 • Papp Editet, az Orvosi Genetikai Intézet ápolásszakmai igazgatóhelyettesét,
 • Sepovitsné Marczi Szilviát, a Sebészeti Klinika osztályvezető ápolóját,
 • Pálné Katona Anikót, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet gazdasági ügyintézőjét,
 • Orbánné Radó Tímeát, a Klinikai Központ Gazdasági Főigazgatósága gazdasági ügyintézőjét,
 • Zolarek-Lang Tímeát, a Klinikai Központ Gazdasági Főigazgatósága ügyvivő szakértőjét,
 • Mihály Orsolyát, a Klinikai Központ Gazdasági Főigazgatósága ügyvivő szakértőjét.

 

Szeretettel gratulálunk, munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Forrás:

univpecs.com

Fotó:

Csortos Szabolcs/UnivPécs

Hírarchívum