Hírek

Egyéb hírek - 2007. február 9, péntek

SZTRÁJKBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJKBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJKBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA A KÖZSZOLGÁLATBAN DOLGOZÓKHOZ ÉS AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁHOZ ! Súlyos lépésre kellett elszánnunk magunkat ! A 2007-re szóló eredeti bérigényeinkből többször is engedve, a megegyezésre törekedve ültünk mindannyiszor tárgyalóasztalhoz a kormány képviselőivel. De mindhiába. Nem sikerült megállapodnunk, mert a kormányzat képviselői nem adtak garanciát követeléseink teljesítésére. Nem vesztettük el a józan ítélőképességünket! Mi igazán tisztában vagyunk az államháztartás hiányával, a költségvetés nehéz helyzetével, hiszen a munkahelyeinken a mindennapokban éljük meg ezt. A tárgyalásokon ezért vettük tudomásul, hogy az igényeinket minden elképzelhetőnél alacsonyabb szinten lehet kielégíteni. De azzal is tisztában vagyunk, hogy nem lehet a végletekig pőrére vetkőztetni a közszolgálatokat! Olyan körülmények között hajthatatlan a kormányzat az idei bérügyekben, amikor reform címén egyébként is sorozatos arculcsapások érik a közszolgálatokat, az ott dolgozókat. Mindez együtt már meghaladja tűrőképességünket! Elfogadhatatlan, hogy a közszolgálatban dolgozók döntő többségének reálbére 2007-ben akár 10 %-kal is csökken, mert nőttek az adó- és járulékterhek, s az infláció növekedése mellett a megélhetés egyéb költségei is jelentősen emelkednek. Elfogadhatatlan a közszolgálat juttatási rendszerének tervezett drasztikus szűkítése! Ezek a juttatások nem valamiféle kiváltságok, hanem annak törvényes ellentételezése, hogy a közszolgálati munka több kötöttséggel, sokféle díjazás nélküli kötelezettséggel jár. Elfogadhatatlan, hogy a megalapozatlan, a szakmailag indokolatlan létszámcsökkentések teljesen szétzilálják a közszolgálatokat! Az ország lakosságát ámítják azok, akik el akarják hitetni az emberekkel, hogy kevesebb létszámmal, alacsonyabb keresetekkel, rosszabb feltételekkel jobb lesz az egészségügyi, a szociális ellátás, az oktatás, a kultúra, a közigazgatás szolgáltató képessége. Elfogadhatatlan, hogy hónapok óta megállás nélkül folyik a közszolgálatban dolgozók már-már becsületsértő lejáratása! Felelős kormányzati vezetők hol kiváltságosoknak, hol mocsári békáknak, hol meg csak „üvegházban dolgozgatóknak” titulálnak bennünket. Ugyanezek a kormányzati tényezők máskor meg azt kérik, hogy kevesebben, kevesebbért, többet dolgozzunk. Hát nem! Nem vagyunk sem „birkák”, sem „mocsári békák”, akikkel minden megtehető! A tűrőképességnek is vannak határai! Mi dolgozni akarunk, nem sztrájkolni! De a körülmények lehetetlenné teszik az ehhez szükséges minimális feltételek megteremtését, így nincs más választásunk, mint sztrájkkal kikényszeríteni a megegyezést. A kormány makacssága miatt az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság a rendszerváltás utáni Magyarországon először 2007. február 21.-ére, szerdára munkakezdettől kétórás országos figyelmeztető sztrájkot hirdet meg a közszolgálat minden (törvényes sztrájktilalom alá nem eső) ágában. Közszolgálati dolgozók! Most mindenki részvételére szükség van február 21.-én! Szakszervezeti tagokra és szakszervezeten kívüliekre egyaránt. Érted, értem, mindannyiunkért ki kell állnunk, mert a kormány érzékelhetően nem hiszi, hogy képesek leszünk együtt, egymásért cselekedni. Fogjunk hát össze, ahogy eddig még soha! Azoktól a rendvédelmi és más fegyveres szolgálatoknál dolgozó kollégáinktól, akik törvényi tilalom miatt nem sztrájkolhatnak, kérjük, szolidaritásukkal jelezzék: velünk vannak. Jól tudjuk, hogy sok kollégánkban a félelem is bujkál. Az állás, a ma még biztosnak látszó munkahely féltése nem megalapozatlan. Érthető az aggodalom attól is, hogy mi lesz, ha „a főnök” zokon veszi a részvételt a kétórás akcióban. De ne féljünk!! Ne higgyünk a megfélemlítési akcióknak!! Ha összefogva, összekapaszkodva, ahányan csak vagyunk együtt lépünk, mindenkit nem rúghatnak ki! Ne féljetek, kollégák! Sztrájkot szervező szakszervezetek készen állnak arra, hogy minden megtorlás jogorvoslatot kapjon. A sztrájktörvény velünk van! Versenyszférában dolgozó társaink! Kérünk benneteket, szolidaritásotok kinyilvánításával erősítsétek törekvéseinket. Szakszervezeteitektől azt kérjük, hogy szolidaritási akciókkal támogassátok figyelmeztető sztrájkunkat. Honfitársaink! Magyarország lakossága ! Tudjuk, hogy a sztrájk — noha most csak két óra hosszáig tart —, sokaknak okozhat napi kellemetlenségeket. Előre is megértést kérünk mindenkitől! A közszolgálatban dolgozók nem pusztán önmagukért sztrájkolnak, hanem mindenkiért, aki igénybe veszi a közszolgáltatások bármelyikét. Mi a színvonalas közszolgáltatások feltételeinek biztosításáért is harcolunk, vállaljuk a részvételt a sztrájkban. Ha kiállásunkkal sikerül megállapodást elérnünk a tárgyalásokon, — amelyek folytatására készek vagyunk a sztrájk előkészületeinek idején is — mindannyian nyertesek leszünk! Budapest, 2007. február 1. Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság AZ ORSZÁGOS KÖZSZOLGÁLATI SZTRÁJK INTERNETE

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum