Hírek

Pályázati hírek - 2007. március 2, péntek

Richter Témapályázat

Pályázati felhívás

A Richter Gedeon Nyrt. az alábbiakban meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására a következő pályázati felhívást teszi közzé: 1. A pályázat címe: RICHTER TÉMAPÁLYZAT 2. A pályázat célja és tárgya: A pályázat célja: a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése. A pályázat tárgya: Gyógyszercélpont felfedezésére, azonosítására, validálására szolgáló kutatási témajavaslat és megvalósítási terv kidolgozása. A kutatási témajavaslatnak egy konkrét gyógyszercélpontra (targetre) kell irányulnia, amely adott idegrendszeri kórkép kezelésében releváns lehet. (Pl. Dopamin D4 antagonista a skizofrénia kezelésére) A megvalósítási tervnek ismertetnie kell a javasolt kutatási tevékenységet, az elvégzendő feladatokat, részfeladatokat, és azok várható eredményeit, továbbá be kell mutatnia a kutatási munka idő-, és költségtervét, továbbá a pályázó és az esetleges közreműködők személyét stb. 3. A lehetséges pályázók köre: A pályázat nyílt jellegű. A Richter Gedeon Nyrt. olyan magyar, illetve külföldi K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várja, akik a pályázat elnyerése esetén a részletes pályázati kiírási feltételekben megfogalmazottaknak eleget tudnak illetve kívánnak tenni. 4. A pályázat ütemezése, a pályázatok értékelésének folyamata: A pályázat két, egymásra épülő fordulóból áll. Az első fordulóból továbbjutó pályázóknak a kutatási javaslatot egy részletesebb megvalósítási tervvel együtt kell személyesen prezentálniuk a bíráló bizottság előtt. A részletes pályázati kiírás a Richter Gedeon Nyrt. honlapján www.richter.hu olvasható. Beadási határidő:2007.április 6.

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum