Hírek

Pályázati hírek - 2007. május 3, csütörtök

Pályázati felhívás - OTKA-A07 PROGRAM

A gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatások támogatására

A 2006. évi CXXVII. Törvény alapján - az NKTH-OTKA közös Alapkutatási Program keretében - az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottság elnökének egyetértésével, a gazdasági és közlekedési miniszter jóváhagyása alapján, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), az OTKA Bizottság és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) pályázatot hirdet a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatások támogatására. A támogatás célja: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) stratégiai céljaival összhangban, az NKTH és az OTKA Bizottság közös stratégia és finanszírozás alapján, újabb források bevonásával, olyan alapkutatási projektek megvalósítását támogatja, amelyek gazdasági hasznosításra alkalmas célkitűzéseket fogalmaznak meg és eredményei várhatóan megalapozzák a felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, valamint innovációt. A támogatás forrása és összege: A pályázat teljes futamidejére a támogatási összeg: 2 100 millió Ft, azaz Kettőmilliárd-egyszázmillió forint. A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az Alap terhére az NKTH 1 400 millió Ft-ot biztosít, a további 700 millió Ft-ot pedig az OTKA költségvetése biztosítja. A program keretében 2007-re tervezett támogatás 700 millió forint. A beérkező pályaművek várható száma: 700-800 db A támogatott projektjavaslatok várható száma: 100-150 db A pályázati jelentkezési nyilatkozat benyújtásának helye, módja, határideje A ’Pályázati jelentkezés az NKTH-OTKA Alapkutatási Program felhívására’ nyilatkozatot egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kell eljuttatni az OTKA Irodába. A nyomtatott példányt, eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, ajánlott postai küldeményként, legkésőbb 2007. május 18-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf. 289.). A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét: OTKA-A07 PROGRAM. A pályázati nyilatkozat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni. Az aláírt pályázati nyilatkozatot PDF file-ban, (a file neve az OTKA nyilvántartási száma legyen) csatolt file-ként - szintén 2007. május 18-ig - kell az nkth-otka-palyazat@otka.hu címre elektronikusan megküldeni. A határidőn túl feladott, illetve az elektronikusan nem vagy késve benyújtott, valamint a formailag nem megfelelő pályázati jelentkezési nyilatkozatot benyújtók pályaműveinek értékelésére nem kerül sor. A pályaművek elbírálása várhatóan 2007. május végéig megtörténik, döntés júniusban várható. Az OTKA-A07 Program nyertes projektjeinek várható indulási időpontja: 2007. július 1.

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum