Hírek

Oktatási hírek - 2007. szeptember 8, szombat

Sugárvédelmi tanfolyamok indulnak

A 16/2000 EüM. rendelet alapján kötelező sugárvédelmi képzés

Tisztelt Kollégák ! A 16/2000 EüM. rendelet alapján a sugárveszélyes munkahelyeken dolgozóknak rendszeres sugárvédelmi képzésben kell részt venniük. A képzéseket 5 évente meg kell újítani Bővített sugárvédelmi képzésben kell résztvenniük a diplomásoknak és a szakasszisztenseknek. Bővített sugárvédelmi tanfolyamot (azok részére, akik még ilyen oktatásban egyáltalán nem részesültek ) két alkalommal tartanak: • 2007. szeptember 27-28-29. (csütörtök-péntek-szombat) • 2007. november 29-30-december 1. (csütörtök-péntek-szombat) Bővített sugárvédelmi továbbképzést (ráképzés azok részére, akiknél lejárt a korábbi ugyanilyen képzés utáni 5 év ) szintén két alkalommal lesz: • 2007. szeptember 28. (péntek) • 2007. november 30. (péntek) Alapfokú sugárvédelmi tanfolyamot (betegszállítók, takarítók, műtőssegédek, stb. részére) a jelentkezők számától függően a fenti időpontokon belül csütörtöki napokra tervezik. Hangsúlyozni kell, hogy 5 év után ezeket is meg kell újítani. Helyszín: Fenti tanfolyamok lebonyolításához a jelentkezők számától függően foglalnak termet, így annak pontos címéről a már jelentkezetteket külön értesíteni fogják. Részvételi díj: • Valamennyi típusú, illetve időpontú sugárvédelmi oktatás díja 17.000,-Ft/fő. Jelentkezés: • Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet a Radiológiai Klinika címére vagy faxon a 72/536-199-es számra kell megküldeni. • A jelentkezési lapon kérjük, legyenek szívesek aláhúzni annak a tanfolyamnak a dátumot, amelyre jelentkeznek! • Amennyiben a munkáltató iskolázza be a dolgozóját, feltétlenül szükséges a jelentkezési lap alján a „Munkahelyi nyilatkozat” kitöltése, cégszerű aláírása. A tanfolyamokat, mint orvosi továbbképző tanfolyamokat előre akkreditáltatták, így a három napos tanfolyam elvégzéséért az orvos kollegáknak 28 kredit pont, míg az egy naposért 14 kredit pont jár. Egyéb megjegyzések: az egyéb oktatási formák keretében (pl. főiskola, szakközépiskolai szakképzés, orvosi szakvizsga, HÍD-program, stb.) abszolvált sugárvédelmi végzettségek csak akkor számítanak (ill. 5 évig akkor elegendőek) , ha a képzést az ANTSZ ill. az Országos Tisztiorvosi Hivatal akkreditálta. Kétes esetekben kérjük, tájékozódjanak a képző intézménynél. Információ: Radiológiai Klinika titkárság, vagy email: joseph.kobor@aok.pte.hu dr. Kóbor József PTE Sugárvédelmi Szolgálat

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum