Hírek

Oktatási hírek - 2008. március 21, péntek

Vizsgaidőpont bejelentő űrlapok

A 2007/8. tanév tavaszi félévének vizsgaidőpont bejelentő űrlapjai letölthetők

Tisztelt Oktatók, A 2007/8. tanév tavaszi félévének vizsgaidőpont-bejelentő űrlapjai letölthetők innen. Az V. éves általános orvos és fogorvos szak vizsgaidőszaka eltér a többitől. Leadási határidő: 2008. április 7. TUDNIVALÓK a vizsgaidőpontok kiírásáról A tantárgyfelelősök a vizsgatervet az időbeosztási lapokon készítik el. Az időbeosztási lapok a kijelölt vizsganapokat tárgyanként az aznapi vizsgára fogadható hallgatók számának megjelölésével tartalmazzák. - A tantárgyfelelősök a vizsgatervet a 2007.04.07.-ig készítik el, és egyeztetik a tanulócsoportok képviselőivel. Megegyezésüket az időbeosztási lapokon aláírásukkal (tantárgyfelelős és a hallgatók képviselője) hitelesítik. A vizsgaidőpontokat, és az egy napra fogadott hallgatók számát a tantárgyfelelősök állapítják meg a rendelkezések keretein belül. Fontosabb szabályok: - Amennyiben ugyanazt a tantárgyat különböző szakokra járó hallgatók is felvették, és a vizsga tartalmában azonos (akkor is, ha nyelvében eltérő), a különböző szakoknak együtt kell meghirdetni a vizsgaidőpontokat, vagyis a létszámot az összes szak hallgatóira számítva kell megadni. A különböző szakokhoz tartozó ugyanazon kurzusok közös vizsgameghirdetése az ETR-ben technikailag megoldott. - Egy tantárgyból a vizsgaidőszakban kiírt összes vizsgalehetőségek száma haladja meg a tantárgyat felvevő hallgatók összlétszámának kétszeresét. Szóbeli vizsgák esetén: - a vizsgaidőszak valamennyi hetében legalább két vizsganapot kell tartani, - vizsgát kell kiírni a vizsgaperiódus utolsó napjára. Írásbeli vizsga esetén: - szóbeli utóvizsga esetén egynél több, - írásbeli utóvizsga esetén háromnál több azonos értékű vizsgát kell kiírni, - a vizsgákat különböző heteken kell kiírni, - az egész évfolyam számára rendezett írásbeli vizsga időpontját az évfolyam képviselőivel egyeztetni kell, - vizsgát kell kiírni a vizsgaidőszak utolsó három napjának egyikén. A vizsgák ütemezésénél a fenti szabályoktól való eltérést az oktatási dékánhelyettes engedélyezhet a tantárgyfelelős és a hallgatói önkormányzat képviselőjének egybehangzó kérése alapján. Nem módosítható azonban, hogy vizsga (beleértve a dékáni utóvizsgát is) kizárólag vizsgaidőszakban tartható.

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum