Hírek

Pályázati hírek - 2008. július 1, kedd

Fogyatékossággal élő hallgatók/oktatók figyelem!

A Pécsi Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány közösen pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve oktatók számára, akik 2008/2009-es tanév során Erasmus programban kívánnak részt venni

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ERASMUS PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK ILLETVE OKTATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA 2008/2009 A Pécsi Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány közösen pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve oktatók számára, akik a 2008/2009-es tanév során Erasmus program keretében mobilitásban kívánnak részt venni. A támogatás célja: Egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus programban való részvételre. Kik pályázhatnak? Látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, ha a betegségük jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során. A pályázatnak tartalmaznia kell:  A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot  Igazolás az elnyert Erasmus támogatásról  A fogyatékosság/betegség részletes leírását (milyen speciális ellátást, segédeszközt igényel a pályázó az oktatás és a mindennapok során) orvosi nyilatkozat formájában. A pályázást megelőzően legfeljebb 3 hónappal kiállított orvosi igazolásokat fogadunk el. Pályázatok bírálata, döntéshozatal A pályázatok formai bírálatát a Pécsi Tudományegyetem, míg orvosi szakvéleményt a Tempus Közalapítvány által felkért független orvos-szakértők adnak. Javaslatuk alapján a Kuratórium hoz döntést a pályázatról. A Kuratórium döntése ellen fellebbezések helye nincs. A támogatás mértéke  A támogatás mértékét a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönti el a szakértő orvos javaslata alapján. A támogatás maximális összege oktatók esetében 2.000 euró lehet, hallgatók esetében nem haladhatja meg az 5.000 eurót.  A támogatás kizárólag a pályázatban igényelt költségekre használható fel. A támogatás felhasználásáról pénzügyi beszámolót kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje (postai bélyegző dátuma): 2008. július 28. 2008. október 30. A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a megadott pályázati űrlapon kérjük benyújtani két példányban. Egy eredeti példány a küldő intézmény részére postai és elektronikus formában, egy másolati példányban a Tempus Közalapítvány részére postai és elektronikus formában. A pályázat eredeti példányát postai úton a Pécsi Tudományegyetemnek szíveskedjenek eljuttatni az alábbi címre: 7633 Pécs Szántó K. J. u. 1/b Elektronikus úton az alábbi e-mail címre:zsofia.martini@iro.pte.hu A pályázat egy másolati példányát a Tempus Közalapítvány címére kérjük postai úton eljuttatni az alábbi címre: Tempus Közalapítvány / 1438 Budapest 70., Pf.:508. Elektronikus úton: disabled@tpf.hu További felvilágosítás kapható az intézményi Erasmus asszisztenstől (Martini Zsófia 72 501 500/2128) illetve a Tempus Közalapítványtól (Várterész Flóra, 1/237-1300, flora.varteresz@tpf.hu )

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum