Hírek

Informatikai hírek - 2000. december 4, hétfő

ÁOK telefonrendszer rekonstrukci

Tájékoztató a PTE ÁOK (volt POTE) telefonrendszer műszaki rekonstrukciós munkálatainak helyzetéről

A november 22-én kiadott tájékoztatásunkban foglaltak szerint, a telefonrendszer rekonstrukciós munkálatok első és második fázisa - az előre tervezett ütemezésnek megfelelően - a tegnapi nappal bezárólag megtörtént. Először is, ezúton szeretnénk megköszönni - Dr. Fischer Emil dékán és Ferenci József gazdasági általános és szakági főigazgatóhelyettes úr nevében is - az elmúlt hétvégén az átállítás miatt intézeti ügyeletet tartó munkatársak szíves közreműködését, illetve mindannyiuk türelmét és megértését. Mostani tájékoztatásunk a november 22-én hivatalos körlevélben, a "POTE Info" elektronikus levelezőlistán és a kari Web Honlapokon, illetve a november 23-án szervezeti egységeinkhez eljuttatott nyomtatott füzetben közölt információk kiegészítését és aktualizálását célozza. A munkálatok első fázisa a Neurológiai Klinikai Tömb, a Gyermekklinika és az Egészségügyi Főiskolai Kar Pécsi Képzési Hely, a második a volt POTE Telefonközpont (Honvéd u. 5.), 400 ágyas Klinikai Tömb, Elméleti Tömb és Szülészeti Klinika telefonrendszerének átállítását foglalta magában. A még hátralévő harmadik fázisban a Fogászati Klinika december 12-én, a Bőrgyógyászati Klinika és a Kísérletes Sebészeti Intézet december 14-én kerül sorra. Ennek megtörténtéig ezek az egységek kizárólag az alábbi városi hívószámokon érhetők el illetve képesek a külvilággal telefonon kommunikálni: - Fogászati Klinika Porta: 315-167, 315-711 - Bőrgyógyászati Klinika Porta: 315-177 - Kísérletes Sebészeti Intézet: 314-658 Az első fázisban elvégzett munkálatok által érintett társközpontok mellékállomásai (Idegklinikai Tömb, Gyermekklinika, EFK Pécsi Képzési Hely) jelenleg - átmenetileg - csak városi hívószámaikon keresztül, kézi kapcsolással érhetők el. A városi hívószámok: - Neurológiai Tömb Porta: 535-900 - Gyermekklinika Porta: 535-999 - EFK Pécsi Képzési Hely Porta: 535-980 A volt POTE új, városi központi telefonszáma: 536-000. Az új belső mellékállomások intézményen kívülről ezen a számon érhetők el. Fontos megjegyezni, hogy - átmenetileg - a mellékállomások azon része, melyen a közvetlen városi behívás nem lehetséges, csak operátoron keresztül, kézi kapcsolással érhetők el. (Viszont rövidesen visszaállítjuk a régi központi számon már megszokott és sokak által használt, automatikus kapcsolási rendszert, amelyben a hívó fél által ismert mellékállomás a központi szám elérését követően azonnal továbbtárcsázható.) A munkálatok hétvégén lezajlott, második fázisában érintett szervezeti egységeink mellékállomásai egymás között, belülről, közvetlenül hívhatók. A PTE többi szervezeti egységének mellékállomásai a volt POTE területéről saját négyjegyű mellékszámaikkal szintén közvetlenül hívhatók. Az eddig átmenetileg szükséges "77" előtag használatára már nincs szükség. (A PTE WWW Honlap Telefonkönyvében a PTE négyjegyű mellékszámok lekérdezhetők.) A munkálatok második fázisához sorolt alábbi két épület átállítására csak a mai és holnapi nap folyamán kerül sor: - Balassa ("B") Kollégium - Nővérszálló Az átállítások elvégzése után esetleg jelentkező műszaki problémákat a Telefonközpont munkatársainál legyenek szívesek bejelenteni, akik az illetékes szakemberek felé továbbítják azokat - a szombati nap folyamán jelzett ilyen jellegű problémákat már aznap kijavították. A városi hívásjogosultsággal rendelkező mellékállomásokról indított városi hívás az eddigiek szerint, "0" tárcsázásával lehetséges - azonban NINCSEN ún. "városi tárcsahang" a "0" tárcsázását követően: azaz, a hívni kívánt városi szám a "0" után azonnal tárcsázandó. Ugyanígy, a belföldi hívásjogosultsággal rendelkező mellékekről is, a "0" és a "06" tárcsázása után a hívni kívánt telefonszám azonnal tárcsázandó - a kapcsolást egy gépi hangon bemondott szöveg nyugtázza, majd létrejön a kapcsolás. A fentiekben elmondottak érvényesek a régi rendszerben közvetlen városi hívószámmal rendelkező telefonokra (telefaxokra) is, azzal kiegészítve, hogy ezek esetében a "0" tárcsázására mostantól fogva szükség van városi vagy belföldi hívásokhoz. Az AT&T Partner (főnök-titkári) alközpontok lecseréléséről - a munkálatok ugyancsak második fázisához tartozó AT&T Partner (főnök-titkári) alközpontok lecserélése, a MatávCom szakemberei által, ma és holnap folyamatosan történik; - lecserélésükig ezen főnök-titkári alközpontok továbbra is funkcionálnak, a régi kezelési módszerrel, de immár a megváltozott mellék- és városi hívószámokkal működtethetők; - kérjük a beszerelést végző MatávCom szakemberek szervezeti egységbe történő bejutását lehetővé tenni; - az új, digitális alközpontként is funkcionáló BOSCH gyártmányú telefonkészülékek kezelésével kapcsolatban a hét folyamán egységenként bemutató történik, ugyancsak a MatávCom szakemberei által - ennek időpontja az illető szervezeti egységgel közvetlenül egyeztetésre kerül; - e bemutatóval egyidejűleg kerül sor az új főnök-titkári alköz

Hírarchívum