Hírek

Oktatási hírek - 2009. január 7, szerda

Költségtérítési díj csökkentése

Tájékoztatás a 2008/2009. tanév 2. félévében a költségtérítési díj csökkentéséről a felvett kreditek arányában.

1. Tandíjkedvezményben részesülhet az a hallgató, aki 25, vagy annál kevesebb kreditet vesz fel az adott szemeszterben. 2. A tandíj 30 %-a mindenképpen befizetendő. Fizetési határidő 2008. február 06. 3. A költségtérítési díj csökkentését a fennmaradó 70 %-ra vonatkozóan, a felvett kreditpontok arányában határozzuk meg. Ebben az esetben a költségtérítési díj két részből tevődik össze, az alap 30 %-ból és a felvett kreditpontok alapján csökkentett részből. A tandíjkedvezmény mértéke arányos a felvett kreditek számával (azaz 30/ felvett kreditek száma alapján számítjuk ki a kedvezmény 70 %-át). A kérvény benyújtási határideje 2009. január 30. A tantárgyfelvétel lezárása után, a hallgató az ETR-ből kinyomtatott és aláírásával hitelesített tantárgyfelvételi lappal igazolja, hogy az adott félévben a hány kreditértékű tárgyat vett fel. Az igazolás leadási határideje: 2009. február 09.

Hírarchívum