Hírek

PhD és habilitáció - 2009. február 19, csütörtök

Dr. Hild Gábor habilitációs előadása

habilitációs előadás

M e g h í v ó A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Habilitációs Tanácsa és Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája értesíti Önt és munkatársait, hogy Dr. Hild Gábor egyetemi docens Biofizikai Intézet 2009. február 24-én (kedd) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének I. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a biofizika tantárgy keretében Fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET). Fluoreszcencia kioltás címmel valamint, 2009. február 24-én (kedd) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének I. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biophysics tantárgy keretében Fluorescence resonance energy transfer (FRET). Fluorescence quenching címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart. Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet. Az aktin-kötő fehérjék hatása az aktin monomerek dinamikai tulajdonságaira címmel nyilvános tudományos előadást tart 2009. február 24-én (kedd) 13 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u 12.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet. A Bíráló Bizottság összetétele: elnök: Dr. Szeberényi József egyetemi tanár tagok: Dr. Gróf Pál egyetemi docens (SE) Dr. Mátyus László egyetemi tanár (DE)

Hírarchívum