Hírek

PhD és habilitáció - 2009. február 19, csütörtök

Dr. Szereday László habilitációs előadása

habilitációs előadás

M e g h í v ó A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Habilitációs Tanácsa és Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája értesíti Önt és munkatársait, hogy Dr. Szereday László egyetemi adjunktus Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet 2009. február 26-án (csütörtök) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a mikrobiológia tantárgy keretében Bacillus genus, hisztolítikus Clostridiumok címmel valamint, 2009. február 26-án (csütörtök) 12 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Microbiology tantárgy keretében Bacillus genus, histolytic Clostridia címmel (angol nyelven) nyilvános tantárgyi előadást tart. Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet. A terhesség immunológiai vonatkozásai címmel nyilvános tudományos előadást tart 2009. február 26-án (csütörtök) 14 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u 12.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet. A Bíráló Bizottság összetétele: elnök: Dr. Czirják László egyetemi tanár tagok: Dr. Sipka Sándor egyetemi tanár (DE) Dr. Kacskovics Imre egyetemi docens (ELTE)

Hírarchívum