Hírek

Egyéb hírek - 2009. március 19, csütörtök

Figyelem! Március 23. a hallgatói Erasmus pályázat határideje!

Ismételten szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét, hogy jövő héten hétfón (2009. március 23.) lejár a hallgatói Erasmus pályázat beadási határideje

A kiírás az alábbiakban olvasható: ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HALLGATÓI TANULMÁNYÚT és SZAKMAI GYAKORLAT ÖSZTÖNDÍJRA 2009/2010 Az eddigi évektől eltérően a 2009-2010-es tanévben már utazhatnak negyed, ötöd évesek is a hatod évesek mellett! Pályázható helyek: Tanulmányi ösztöndíj: • Ausztria: Medizinische Universität Wien (1 fő – max.10 hónap) • Csehország: Charles University, Prague, Fac of Hradec Kralove (3 fő–10 hónap) • Németország: Westfalische Wilhelms-Universität Münster (1 fő – max.10 hónap) • Németország: Eberhard Karls Universität Tübingen (1 fő – max.10 hónap) • Németország: Ernst-Moritz-Arndt Universitat Griefswald (1 fő – max. 9 hónap) • Olaszország: Universita’ Degli Studi di Pavia (1 fő – max. 4 hónap) • Finnország: University of Oulu (1 fő - max. 4 hónap) • Szlovénia: Univerza v Mariboru (1 fő – max. 5 hónap) Tanulmányi hallgatói mobilitás pályázati eljárása 1. Az Erasmus Tanulmányi Ösztöndíjra az ÁOK azon graduális hallgatói pályázhatnak, akik az alapozó modul valamennyi kötelező tárgyát teljesítették, illetve min. 120 kreditet szereztek. 2. A Tanulmányi Ösztöndíj ideje alatt a hallgatók a kreditrendszer követelményeinek megfelelően végzik tanulmányaikat. 3. Adott tantárgy elfogadásának kritériuma a tantárgyfelelős írásbeli hozzájárulása. 4. A Tanulmányi Ösztöndíj ideje alatt felvehető kurzusokról a KÁB a pályázat kiírása előtt dönt, egyéni kurzusok felvételére kizárólag a KÁB jóváhagyása után van lehetőség. 5. Az ösztöndíj időtartama minimum 3 maximum 10 hónap lehet. 6. A hallgató Erasmus Tanulmányi Ösztöndíjban tanulmányai során csak egy alkalommal részesülhet. 7. Az a hallgató, aki már részesült Erasmus Tanulmányi Ösztöndíjban, igénybe veheti az Erasmus Szakmai Gyakorlat ösztöndíj lehetőséget. 8. A pályázás feltétele a kiemelkedő tanulmányi eredmény mellett a megfelelő nyelvtudás - lehetőség szerint a fogadó-ország anyanyelvének ismerete -, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató külföldi tanulmányait sikeresen elvégezze. 9. A jelentkezések elbírálásakor előnyben részesül az a hallgató, aki kutatómunkát is végez és közösségi munkája számottevő. 10. A pályázatok elbírálása az Orvostudományi Karon öttagú bizottság által történik, melynek elnöke a kar dékánja, titkára a kari külügyi referens, tagja a kari Erasmus koordinátor, továbbá részt vesz benne két orvostanhallgató. Szakmai gyakorlat ösztöndíj: • Ausztria: Medizinische Universität Wien (2 fő – 10 hónap) • Csehország: Charles University, Prague, 1st Faculty of Medicine (2 fő–max.4hó) • Németország: Westfalische Wilhelms-Universität Münster (1 fő – max. 10 hónap) • Németország: Eberhard Karls Universität Tübingen (1 fő – max. 10 hónap) • Németország: Ernst-Moritz-Arndt Universitat Griefswald (1 fő – max. 9 hónap) • Belgium: Katholieke Universitet Leuven (3 fő – max. 6 hónap) • Görögország: Aristotle University of Thessaloniki (2 fő – max. 4 hónap) • Spanyolo. Universidad de Salamanca (2 fő - max. 10 hónap) • Portugália: Universidade do Porto (2 fő – max. 9 hónap) • Olaszország: Universita’ Degli Studi di Pavia (2 fő – max. 4 hónap) • Finnország: University of Oulu (1 fő – max. 4 hónap) • Szlovénia: Univerza v Mariboru (1 fő –max. 5 hónap) • Törökország: Istanbul University (2 fő – max. 4 hónap) Szakmai hallgatói mobilitás pályázati eljárása 1. Az Erasmus Hallgatói Szakmai Gyakorlat ösztöndíjára az ÁOK azon graduális hallgatói pályázhatnak, akik mintatanterv alapján 7. szemeszter végéig kötelező tárgyaikat teljesítették és min. 210 kreditet szereztek. 2. A szakmai gyakorlat ösztöndíj időtartamát a kar 3 hónapban szabja meg. 3. A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató a szigorló modul elvárásainak megfelelően tölti gyakorlatát, azonban számonkérésre a PTE ÁOK-on kerül sor, mely egyben a gyakorlatnak megfelelő kredit érték elfogadását is jelenti. 4. A szakmai gyakorlat ösztöndíjban részesülő hallgató a kiutazás előtt köteles az adott tárgy oktatójának írásos beleegyezését kérni a gyakorlat elfogadásáról. 5. A hallgató Erasmus szakmai gyakorlat ösztöndíjban tanulmányai során csak egy alkalommal részesülhet. A további feltételek megegyeznek a tanulmányi hallgatói ösztöndíj feltételeivel. Az Erasmus Ösztöndíjban részesült hallgatók • 3-10 hónapot töltenek külföldön (általában 5 hónap); • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; azonban regisztrációs/ adminisztrációs díj befizetésére kötelezhetik a hallgatót, ilyen pl: Westfalische Wilhelms-Universität Münster • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum