Hírek

Egyéb hírek - 2009. március 26, csütörtök

PÓTPÁLYÁZAT Erasmus hallgatói ösztöndíjra!

ERASMUS HALLGATÓI TANULMÁNYI és SZAKMAI GYAKORLAT ÖSZTÖNDÍJRA PÓTPÁLYÁZAT 2009/2010

Az eddigi évektől eltérően a 2009-2010-es tanévben már utazhatnak negyed, ötöd évesek is a hatod évesek mellett! Pályázható helyek: Tanulmányi ösztöndíj: • Csehország: Charles University, Prague, Fac of Hradec Kralove (3 fő–10 hónap) • Németország: Eberhard Karls Universität Tübingen (1 fő – max.10 hónap) • Németország: Ernst-Moritz-Arndt Universitat Griefswald (1 fő – max. 9 hónap) • Olaszország: Universita’ Degli Studi di Pavia (1 fő – max. 4 hónap) • Szlovénia: Univerza v Mariboru (1 fő – max. 5 hónap) Tanulmányi hallgatói mobilitás pályázati eljárása 1. Az Erasmus Tanulmányi Ösztöndíjra az ÁOK azon graduális hallgatói pályázhatnak, akik az alapozó modul valamennyi kötelező tárgyát teljesítették, illetve min. 120 kreditet szereztek. 2. A Tanulmányi Ösztöndíj ideje alatt a hallgatók a kreditrendszer követelményeinek megfelelően végzik tanulmányaikat. 3. Adott tantárgy elfogadásának kritériuma a tantárgyfelelős írásbeli hozzájárulása. 4. A Tanulmányi Ösztöndíj ideje alatt felvehető kurzusokról a KÁB a pályázat kiírása előtt dönt, egyéni kurzusok felvételére kizárólag a KÁB jóváhagyása után van lehetőség. 5. Az ösztöndíj időtartama minimum 3 maximum 10 hónap lehet. 6. A hallgató Erasmus Tanulmányi Ösztöndíjban tanulmányai során csak egy alkalommal részesülhet. 7. Az a hallgató, aki már részesült Erasmus Tanulmányi Ösztöndíjban, igénybe veheti az Erasmus Szakmai Gyakorlat ösztöndíj lehetőséget. 8. A pályázás feltétele a kiemelkedő tanulmányi eredmény mellett a megfelelő nyelvtudás - lehetőség szerint a fogadó-ország anyanyelvének ismerete -, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató külföldi tanulmányait sikeresen elvégezze. 9. A jelentkezések elbírálásakor előnyben részesül az a hallgató, aki kutatómunkát is végez és közösségi munkája számottevő. 10. A pályázatok elbírálása az Orvostudományi Karon öttagú bizottság által történik, melynek elnöke a kar dékánja, titkára a kari külügyi referens, tagja a kari Erasmus koordinátor, továbbá részt vesz benne két orvostanhallgató. Szakmai gyakorlat ösztöndíj: • Csehország: Charles University, Prague, 1st Faculty of Medicine (2 fő–max.4hó) • Németország: Ernst-Moritz-Arndt Universitat Griefswald (1 fő – max. 9 hónap) • Görögország: Aristotle University of Thessaloniki (1 fő – max. 4 hónap) • Spanyolo. Universidad de Salamanca (1 fő - max. 10 hónap) • Olaszország: Universita’ Degli Studi di Pavia (1 fő – max. 4 hónap) • Törökország: Istanbul University (2 fő – max. 4 hónap) Szakmai hallgatói mobilitás pályázati eljárása 1. Az Erasmus Hallgatói Szakmai Gyakorlat ösztöndíjára az ÁOK azon graduális hallgatói pályázhatnak, akik mintatanterv alapján 7. szemeszter végéig kötelező tárgyaikat teljesítették és min. 210 kreditet szereztek. 2. A szakmai gyakorlat ösztöndíj időtartamát a kar 3 hónapban szabja meg. 3. A szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató a szigorló modul elvárásainak megfelelően tölti gyakorlatát, azonban számonkérésre a PTE ÁOK-on kerül sor, mely egyben a gyakorlatnak megfelelő kredit érték elfogadását is jelenti. 4. A szakmai gyakorlat ösztöndíjban részesülő hallgató a kiutazás előtt köteles az adott tárgy oktatójának írásos beleegyezését kérni a gyakorlat elfogadásáról. 5. A hallgató Erasmus szakmai gyakorlat ösztöndíjban tanulmányai során csak egy alkalommal részesülhet. A további feltételek megegyeznek a tanulmányi hallgatói ösztöndíj feltételeivel. Az Erasmus Ösztöndíjban részesült hallgatók • 3-10 hónapot töltenek külföldön (általában 5 hónap); • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; azonban regisztrációs/ adminisztrációs díj befizetésére kötelezhetik a hallgatót, ilyen pl: Westfalische Wilhelms-Universität Münster • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják; • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen); • fontos tudni, hogy az ERASMUS ösztöndíj nem fedezi teljes mértékben az utazás és a kint tartózkodás költségeit. Az ösztöndíjat elnyert hallgatónak adott esetben saját forrásból is hozzá kell járulnia ezekhez a költségekhez, az esetlegesen a HÖK-től és a Kartól kapott támogatáson felül. • a 2008-2009-es tanévben a PTE-n a Tempus által kiutalt tanulmányi ösztöndíjak havi összege 200 és 420 euró között mozgott a fogadó országtól függően, a szakmai ösztöndíj ennél egy kicsit magasabb. • a megélhetéshez a legtöbb európai országban a tapasztalatok szerint 400-600 euró/hó közötti összeg szükséges. • az ösztöndíj egyéb forrásból kiegészíthető (kari támo

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum