Hírek

Pályázati hírek - 2009. április 1, szerda

Megjelent az ETT új felhívás, beérkezési határidő máj. 6.

Az Egészségügyi Minisztérium a 2009-2011-es időszakra tárcaszintű kutatási pályázati felhívást tett közzé. A pályázati űrlap, valamint a mellékelendő nyilatkozat és kérelem letölthető Word dokumentumként.

Az Egészségügyi Minisztérium kutatás-fejlesztési pályázatot ír ki a 2009-2011 időszakra. Az ágazati kutatásfejlesztés célja, feladata a magasszintű egészségügyi ellátás és felsőfokú képzés fenntartása, a nemzetközi szinten elismert új klinikai kutatási eredmények hazai alkalmazása. A pályázat része a tárca törekvéseinek, amelyek a lakosság egészségügyi ellátásának színvonala emelésére, a betegségek megelőzésére irányulnak. Prioritások: • A népbetegségek megelőzésére, genetikai és környezeti meghatározottságára irányuló kutatások • Az egészségi állapot ill. az egészség-determinánsok monitorozására és egészséghatás-becslésre alkalmas rendszerek fejlesztése • A természeti és társadalmi környezet egészségkárosító hatásai • Önsorsrontó életmód okai és következményei • Szenvedélybetegségek, alkohol okozta károsodások, a dohányzás káros hatásai • Táplálkozás és elhízás szabályozása és befolyásolása • Egészségmegőrzésére irányuló genomikai kutatások • A sejt védekező mechanizmusai környezeti, károsító tényezőkkel szemben A kutatási pályázat három éves. Pályázható támogatás 1-10 millió forint / év. Támogatottak köre: Felsőoktatási intézmények, MTA intézetek, országos intézetek, kórházak, ÁNTSZ, egyéb egészségügyi szolgáltatók, illetve kutatóhelyek. Az államháztartáson kívüli pályázók közül a társadalmi szervezetek és alapítványok vonatkozásában csak közhasznú vagy kiemelten közhasznú minősítésű szervezetek részesülhetnek támogatásban. Döntési kritériumok: Nem fogadjuk el azok pályázatát, akiknek 2000. január 1. után benyújtott tárcakutatási beszámoló jelentését az ETT szakmai értékelő bizottsága nem fogadta el. Egy pályázónak csak egy tématerve támogatható. A pályázatokat az EüM ETT Kutatásfejlesztési Bizottsága bírálja el, a szakmai albizottságok véleménye alapján, majd az ETT Elnökség elé terjeszti, melynek hozzájárulását követően az egészségügyi miniszter dönt. Az elbírálás határideje: 2009.09.05. Döntésről történő értesítés határideje:2009.10.05 A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része az érintettségi és összeférhetetlenségi nyilatkozat és a közzétételi kérelem. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A pályázati űrlap a kutatóhelyeken (egyetemek, országos intézetek, kórházak) és az Egészségügyi Tudományos Tanács - ESKI Pályázati Irodáján szerezhető be (1051 Budapest, Arany János u. 6-8. 337. szoba), valamint letölthető interneten a www.eum.hu és a www.ett.hu honlapokról. A pályázatnak 2009.május 6-ig kell beérkeznie a következő módok valamelyikén: 1. a palyazat@eum.hu címre e-mail-hez csatolva, 2. 2 példányban kinyomtatva A pályázat utolsó oldala (Nyilatkozat) mindenképpen írásban küldendő be! (Egészségügyi Tudományos Tanács – ESKI Pályázati Iroda, 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. 337 szoba).

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum