Hírek

Pályázati hírek - 2009. november 19, csütörtök

Pályázati Felhívás-Pfizer Pályázati határidő:2009. december 13.

A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. pályázatot hirdet a Magyarországon végzett alapkutatások támogatására, illetve esetleges kutatási partnerség kialakítására

A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. pályázatot hirdet a Magyarországon végzett alapkutatások támogatására, illetve esetleges kutatási partnerség kialakítására A pályázat az alábbi linken található: http://www.pfizer.hu/sites/PfizerHungary/Research/Pages/Pályázatifelhívás.aspx Kizárólag a Pfizer pályázati kiírási körébe tartozó, célzott alapkutatási pályázatokat fogadnak el. Ezen területekről az alábbi honlapon található bővebb információ: http://www.pfizer.com/research/licensing/areas_of_interest.jsp A Pfizer PályázatI Kiírás Körébe tartoznak elsősorban a következő területek: Orvosbiológiai és biotechnológiai alapkutatások A pályázó(k)nak PhD fokozattal (oklevéllel) kell rendelkeznie(ük), és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie(ük). Egy pályázó egyidejűleg legfeljebb egy, a Pfizer által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető, de egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője. A támogatás kifizetése és ütemezése valamint a kutatás ütemezése a kiválasztott pályázókkal követő egyeztetés után kerül rögzítésre szerződésben. A pályázatokat kizárólag ANGOL nyelven kell benyújtani. A pályázatnak, amely maximum 10 oldal, tartalmaznia kell a következő elemeket: • A kutatni kívánt téma irodalmi előzményeit • A kutatás konkrét célját • A kutatáshoz szükséges módszertan rövid leírását • A szükséges etikai engedélyeket • A kutatáshoz benyújtott költségvetés indokoltságát (személyi és dologi költségek konkrétumaival együtt) • A pályázatban leírt kutatási téma megvalósíthatóságnak idősávját • A kutatás várható eredményét és hasznosítását • Kit illetnek a kutatáshoz kapcsolódó szellemi vagy egyéb tulajdonjogok Pályázható egyszeri támogatások: A pályázaton elnyerhető egyszeri támogatás: 75 millió forintos díj: • a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 75 Millió forintos támogatása. 50 millió forintos díj: • a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 50 Millió forintos támogatása. 25 millió forintos díj: • a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 25 Millió forintos támogatása. További díjak: • a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 10 Millió forintos támogatása. • a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 10 Millió forintos támogatása fiatal kutatók számára. ez esetben a kutatócsoport átlagéletkora nem haladja meg a 35 évet. Ezeken felül a Pfizer ajánlatot tehet az adott kutatási téma, terület partnerségi együttműködésre, melynek keretein belül a kutatás teljes költségét fedezi előzetes megbeszélés alapján. A pályázat az alábbi linken található: http://www.pfizer.hu/sites/PfizerHungary/Research/Pages/Pályázatifelhívás.aspx vagy egyszerűbben a www.pfizer.hu oldal rögtön a pályázattal indul és innen lehet tovább kattintani. A Pályázat Benyújtása: Pályázni e-mailben a hungarypalyazat@pfizer.com címen lehet. A pályázatot elektronikusan és egy azzal megegyező, aláírásokkal (és/vagy bélyegzővel) ellátott, nyomtatott példányban is el kell juttatni a Pfizer Kft. irodájába. A pályázatok gyors és pontos benyújtása érdekében a Pfizer Kft. vállalja, hogy előre egyeztetett és bérmentesített belföldi futár minden pályázó rendelkezésére álljon: Telefon: (06-40) 980-980 Ügyfélszám: 272960402 Az elektronikus példányt a Pfizer Kft. honlapján közzétett eljárással 2009. november 13-tól kezdődően lehet benyújtani. Az elektronikus beadás -amely intézményi jóváhagyással együtt érvényes- végső határideje 2009. december 13. A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, futárral, vagy postai úton, ajánlott küldeményként, legkésőbb 2009. december 13-ai dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni. (levélcím: Pfizer Kft. „Kutatási partnertalálkozó” 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park „f” épület – Csörsz utcai garázs melletti bejárat). A pályázat értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik. A pályázatok elbírálása várhatóan 2010. januárban lezárul. A Pfizernek nem áll módjában a beküldött és nem támogatott pályázati anyagokat visszajuttatni a pályázók számára, de az azokhoz kapcsolódó szellemi és iparjogvédelmi jogokat tiszteletben tartja. További kérdés esetén kérjük, forduljon bizalommal: Bató Zoltán; Kutatási Osztály tel.: 0630-475-6488

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum