Hírek

Intézeti hírek - 2002. február 19, kedd

Intézeti hirek

A Családorvostani Intézet hirei a 2002.január-február hónapra

1. Intézetünk szerkesztésében és kiadásában megjelent "Családszakorvos képzés és továbbképzés" címen a minősített oktatási programok katalógusa a 2002-es év I. félévére. A Dunántúl egész területén közel 2600 háziorvos kolléga kapja kézhez katalógusunkat. A szakorvosok részvétele a folyamatos továbbképzésben 2000. január 1-től kötelező. A katalógusban 9 megye területéről számos oktatási programot találhatnak, melyek segítségével a szakorvosok megőrizhetik és gyarapíthatják tudásukat valamint diagnosztikai és gyógyító készségeiket. 2. A folyamatos szakorvostovábbképzés /CME/ keretében tovább folytatódott az intézetünk által szervezett "Interdiszciplinaris medicina" című továbbképző tanfolyamsorozat. Januárban a "Bioetikai témák családorvosoknak" , februárban a "Pszichoszomatikus betegségek a háziorvosi gyakorlatban" című továbbképzések hangzottak el. A soronkövetkező tanfolyam kivételesen nem a következő hónap első szombatján, hanem április 6-án lesz. Címe: "A szívelégtelenség korszerű gyógyszeres kezelése." 3. 2002. február 21-ével kezdődően minden csütörtökön 15.30-tól intézetünk szervezésében "Családorvostan" speciál kollégiumon vehetnek részt a POTE IV.-VI. éves orvostanhallgatói. Az előadásokra és kerekasztal megbeszélésekre nagy tapasztalatú és sikeres családorvosok közreműködésével kerül sor. 4. A Családorvostani Intézet idén is megszervezi a "Junior Bálint-csoport"-ot a IV-VI. évfolyamos orvostanhallagatók részére. A program 2002. február 14-én 17 órakor kezdődik. A Bálint csoport pszichotherápiás alapismereteket nyújt, segít a megfelelő pszichoszomatikus szemlélet és a jó orvos-beteg kapcsolat kialakításában. Érdeklődni az intézet titkárságán lehet. 5. 2002. március 8-9-én kerül megrendezésre intézetünk szervezésében a Családorvos Kutatók Országos Szervezetének (CSAKOSZ) I. konferenciája. Az újonnan alakult szervezetbe azokat a családorvosokat, rezidenseket és orvostanhallgatókat várjuk, akik érdeklődnek a családorvosi gyakorlattal kapcsolatos kutató munka iránt. Az első konferencián a CSAKOSZ szervezeti és működési szabályzatának megvitatása és a vezetőség választás mellett a következő fő témák kerülnek tárgyalásra: családorvosi kutatás módszertana, valamint a népegészségügy kiemelt feladatai az új évezred küszöbén. A konferencia vendégei és előadói lesznek többek között a Northeastern Ohio University (NEOUCOM) Családorvostani Tanszékének vezetője és oktató családorvosai.

Hírarchívum