Hírek

Pályázati hírek - 2010. február 1, hétfő

Pályázati felhívás 3 hónapos szakmai gyakorlatra Japánban

A PTE ÁOK Dékánja és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet a Saitama Orvosegyetemmel kötött csereegyezmény alapján 3 hónapos szakmai gyakorlatra.

Pályázati felhívás 3 hónapos szakmai gyakorlatra Japánban

A PTE ÁOK Dékánja és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet a Saitama Orvosegyetemmel kötött csereegyezmény alapján 3 hónapos szakmai gyakorlatra.
Pályázhat az Orvostudományi Kar bármely 40 év alatti oktatója a Saitama Orvosegyetem bármelyik intézetébe, klinikájára.

A szakmai gyakorlat 2010. április 1. és december 31. között végezhető.

A fogadóegyetem térítés nélkül nyújt szállást az egyetem orvos szállójában.
Az utazási költség (repülőjegy) részben a PTE Alapítványhoz beadott pályázat segítségével biztosítható (maximum 100 000Ft kapható). A fennmaradó összeget az Általános Orvostudományi Kar fedezi.
A kint tartózkodás egyéb költségeinek (étkezés, egészségbiztosítás) fedezésére a Kar vezetése havi 120 000 Ft ösztöndíjat biztosít.

A pályázatokat a Pályázati Irodába (Szigeti u. 12.) kérjük leadni Tomózer Anettnak
(telefon: 6298, email: anett.tomozer@aok.pte.hu).

A pályázat tartalmazza a pályázó publikációs listával kiegészített szakmai önéletrajzát, a kiutazás tervezett időpontját, a szakmai gyakorlat helyét (klinikát, intézetet), rövid leírást a gyakorlat céljáról, várható hasznáról, és az itthoni intézetvezető támogató javaslatát.

Beadási határidő: 2010. február 28.

A pályázatok elbírálását a Dékán által vezetett bírálóbizottság végzi 2010. március 10-ig. A döntésről a pályázókat emailben értesítjük. Az email címet a pályázatban kérjük megadni.

Dr. Menyhei Gábor
A PTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke


Hírarchívum