Hírek

PhD és habilitáció - 2010. szeptember 6, hétfő

Jelentkezési felhívás PhD képzésre

Jelentkezési felhívás doktori (PhD ) képzésre

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara felvételt hirdet az akkreditált doktori iskoláiban

- Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola
- Gyógyszertudományok Doktori Iskola
- Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola
- Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

folytatott nappali – kari keretből biztosított ösztöndíj - képzés szerinti tanulmányokra a 2010/2011. tanévtől induló képzési időre.

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 17.
A pályázati anyag leadásának helye: PTE ÁOK PhD és Habilitációs Iroda Pécs, Szigeti u. 12. I. emelet.

Dr. Németh Péter sk.
egyetemi tanár
dékán

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum