Hírek

PhD és habilitáció - 2010. november 26, péntek

Sáfrány Enikő PhD védése

PhD védés

Sáfrány Enikő „Interleukin-23 receptor gén polimorfizmusok vizsgálata autoimmun és immunmediált betegségekben” című PhD értekezésének 2010. december 14-én (kedd) 12 órakor a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:
elnök:
Dr. Dóczi Tamás akadémikus egyetemi tanár (PTE ÁOK)
tagok:
Dr. Pár Alajos D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)
Dr. Mezősi Emese Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)
opponensek:
Dr. Falus András akadémikus egyetemi tanár (SE)
Dr. Urbán László Ph.D főorvos (Győr)

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum