Hírek

PhD és habilitáció - 2010. december 15, szerda

Habilitációs pályázati anyagok beadási határideje 2011.02.01.

habilitáció

A PTE ÁOK Kari Tanácsa 2010. december 9-én tartott ülésén elfogadta a Habilitációs Szabályzat módosítását.

I. A habilitációs szabályzat 1. §-ának 3/a pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

„A doktori (PhD) fokozat megszerzése óta magas szintű, tartós tudományos tevékenységet folytat és klinikai diszciplínák esetén a habilitációs tudományág területén szakképesítéssel (szakvizsgával) rendelkezik. A pályázó a habilitációs eljárást a doktori fokozat és a szakvizsga megszerzésétől számított 5 év elteltével kezdeményezheti. A tudományos munka első értékelése a 2. sz. mellékletben leírt scientometriai mérőszámok figyelembevételével történik.”

II. A habilitációs szabályzat 4.§-ának 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A habilitációs kérelmet a Kar Doktori és Habilitációs Tanácsa elnökének címezve a Doktori és Habilitációs Irodához (7643 Pécs, Szigeti út 12.) minden évben február 1-ig vagy szeptember 1-ig lehet benyújtani.

Hírarchívum