Hírek

TDK hírek - 2011. április 18, hétfő

A XXX OTDK kari TDK-s helyezettjei és díjazottjai

2011 április 7-9, Debrecen

A XXX. jubileumi OTDK-n a kar képviseletében résztvevő hallgatók közül többen kiemelkedően sikeresen szerepeltek. A munkájukért nekik és témavezetőiknek a kar TDK vezetősége ezúton is gratulál, és az összes résztvevőnek további sikeres munkát kíván.
A rendezvény sikeréhez a zsűritagokként delegált oktatók is jelentékenyen hozzájárultak, akiknek áldozatos munkáját a kar megfelelő díjazással honorálja.
Dr. Balogh Péter
TDK elnök


XXX. OTDK, 2011. április 7-9., Debrecen
Pécsi eredmények


I. helyezett:
Botz Bálint

A preprotachykinin-A gén által kódolt neuropeptidek szerepének vizsgálata szenzoros és motoros működésekben normál és neuropátiás körülmények között
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Dr. Helyes Zsuzsanna

Kovács Anna
Ugyanolyan boldogok a krónikus betegségben szenvedő gyeremekek, mint egészséges kortársaik? Életminőség vizsgálatok 8-18 éves gyermekekben
Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Hollódy Katalin

II.helyezett:
Benkő Eszter

Leukémiás tumortömeg kombinált sejt, DNS és RNS alapú monitorizálása t(12;21)+ gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában
Pathológiai Intézet
Dr. Pajor László, Dr. Alpár Donát

Strammer Erzsébet
Szociális kogníció, empátia és a fizikai állapotromlás összefüggései sclerosis multiplex betegekben
Neurológiai Klinika
Dr. Illés Zsolt

III. helyzett:
Budai Anna, Dani Tímea

A dinamikus véletlenpont sztereogramok jelentősége a kisgyermekkori látásszűrésben
Élettan Intézet
Dr. Mikó-Baráth Eszter, Dr. Jandó Gábor

Nagy Péter
Tachykininek szerepének vizsgálata krónikus izületi gyulladás és degeneratív betegségek egérmodelljeiben
Farmakológai és Farmakoterápiai Intézet
Dr. Helyes Zsuzsanna, Dr. Markovics Adrienn, Dr. Borbély Éva

Jubileumi különdíj:
Rupeena Purewal

Lithium: a new therapeutic approach in AD?
Department of Laboratory Medicine
Dr. Nagy Tamás

László Eszter
A living will (élő végakarat) törvényi lehetőség ismertsége, megítélése és továbbgondolása
Magatartástudományi Intézet
Dr. Jakab Tibor

Kellermayer Blanka
Az agyi eredetű neurotróp faktor (BDNF) hatása a szinapszis ubiquitin-proteaszóma rendszerére
Neurológiai Klinika
Dr. Illés Zsolt

Különdíj:
Kiss Péter

Teljes gégeeltávolítás utáni olfaktórikus és pulmonális rehabilitáció
Fül-orr-gégészeti és Fej-nyak sebészeti Klinika
Dr. Móricz Péter

Vajda Katalin
Dentális és szkeletális érettség összehasonlítása
Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Dr. Szabó Gyula Tamás

Kormos Viktória
Szorongás és stressz-reakció vizsgálata hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) génhiányos egerekben viselkedési és c-fos immunhisztokémiai módszerekkel
Farmakológai és Farmakoterápiai Intézet 
Dr. Helyes Zsuzsanna

Anne Klinworth
Breathing patterns can influence heart rate asymmetry in healthy volunteers
Szívgyógyászati Klinika
Dr. Hejjel László

Riba Ádám (Magyar Biokémiai Egyesület különdíja)
A poli(ADP-ribóz) polimeráz gátlás hatása a kináz kaszkádok aktivitására és a hősokk fehérjék expressziójára doxorubicin-indukálta szívelégtelenségben
I. Belgyógyászati Klinika
Dr. Halmosi Róbert

Hírarchívum